Nový Dynamický vstup

GstarCAD 2016 | Nový Dynamický vstup v GstarCADe 2016 zobrazuje…

Úprava 3D objemových modelov

GstarCAD 2016 | Vo verzii GstarCAD 2016 je možné pomocou…

Flexibilná editácia kriviek

GstarCAD 2016 | Objekty kriviek podporujú teraz vo verzii GstarCAD…

Zaoblenie v invertnom móde

GstarCAD 2016 | Invertné zaoblenie má veľmi široké spektrum využitia…