×

Technická podpora je pre zákazníkov s abonentnou službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365 poskytovaná zadarmo, pre zákazníkov bez abonentnej služby je bezplatná počas prvých 90 dní od zakúpenia novej licencie, resp. 30 dní od zakúpenia upgradu.

Vážení zákazníci,

v termíne od 23.12.2020 do 10.01.2021 budeme fungovať v obmedzenom režime. V prípade, že nás nezastihnete telefonicky, nás prosím kontaktujte e-mailom alebo využite kontaktný formulár, prípadne formulár technickej podpory. Ďakujeme za pochopenie.

Želáme Vám príjemné sviatky a úspešný nový rok.

— Tím GS SOFT

OnLine technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

SPUSTIŤ

Technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

ŽIADOSŤ O TECHNICKÚ PODPORU

Kontaktujte nás

Slovenská republika: +421 2 2027 5562

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Funkcionalita & kompatibilita

Cez príkazový riadok je možné zadávať anglické príkazy.

Pre užívateľov, ktorí sú zvyknutí na používanie skratiek v českom jazyku, máme k dispozícii preložené české skratky - v súbore PGP.

⭳ Súbor PGP

Áno, je to možné.

⭳ Import vlastných typov čiar a ich fontov
⭳ Import vlastných šrafovacích vzorov

Ak máte v AutoCADe vytvorené vlastné nastavenia (typy čiar, kótovacie štýly, šrafovanie, fonty, menu, bloky, atď.), môžete si ich jednoducho preniesť aj do programu GstarCAD. Nastavenia užívateľského prostredia si môžete prispôsobiť prostredníctvom dialógových okien v menu, alebo priamo z konfiguračných súborov AutoCADu – ACAD.* do ich príslušného ekvivalentu v programe GstarCAD – GCAD.* (ICAD.*). Tak môžete v textovom editore otvorením napr. súboru s definovanými vzormi šrafovania ACAD.PAT, jednoducho skopírovať určitý vzor šrafovania a rovnakým spôsobom ho uložiť do ekvivalentného súboru GCADISO.PAT (ICADISO.PAT) pre použitie v programe GstarCAD.

Obdobne môžete prenášať obsah vlastných nastavení aj z ďalších konfiguračných súborov CUI (užívateľské rozhranie), PGP (aliasy, klávesové skratky), PAT (vzory šrafovania), LIN (typy čiar) a pod.

GstarCAD od verzie 2011 obsahuje priamo funkcionalitu PDF import.

Užívateľ si môže nastaviť či bude konvertovať do čiar, úsečiek, do entít DWG alebo len ako podloženie PDF, cez ktoré bude kresliť.

Súčasťou verzie GstarCAD Standard aj Professional.

GstarCAD Professional je predovšetkým 2D CAD, s možnosťou 3D funkcionalít, napr. neparametrické modelovanie (sčítanie, odčítanie, prienik)

GstarCAD Professional je v rámci 3D na úrovni ako je 3D v AutoCADe plnom, aj s rovnakými obmedzeniami

GstarCAD Professional nie je náhradou za Inventor, Revit, Nemetschek

GstarCAD nie je parametrický 3D modelár pre strojárske konštruovanie, typu Solidworks, či Autodesk Inventor. GstarCAD Professional je však často nasadzovaný ako doplnkový CAD práve k takýmto programom. Umožňuje totiž načítanie 3D objemových modelov, automatizované generovanie pohľadov a rezov z týchto modelov a rýchle dokončovanie výrobnej dokumentácie z takýchto 3D návrhov.

STEP je nezávislý 3D formát, ktorý je licencovaný. Tzn. že ak ho nejaký 3D CAD/CAM program už obsahuje ako svoju súčasť, jeho autor musí odvádzať časť licenčných poplatkov do autorského fondu STEPu. Ak je cena daného 3D CAD/CAM programu nastavená na niekoľko tisíc EUR (AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor, ...), je pravdepodobné, že by STEP formát mohol byť ponúkaný ako jeho bezpríplatková súčasť. Pri CAD programoch, ktorých cena je v niekoľkých stovkách EUR, by musel dodávateľ daného CAD programu buď STEP formát ponúkať ako voliteľný príplatkový modul, alebo ako riešenie tretej strany.

Riešenie:

 1. Túto funkcionalitu ponúka GstarCAD 3D FastView. Jedná sa o prehliadač a konvertor viacerých 3D CAD/CAM formátov, vrátane STEP, IGES, SAT (ACIS), Catia a ďalších. Podľa našich skúseností, stačí jedna licencia do firmy, ktorá stačí pre potreby viacerých CAD užívateľov.
 2. Druhou alternatívou, v prípade, ak nechcete investovať do konvertoru, je požiadať Vášho dodávateľa, aby Vám posielal 3D modely vo formáte 3D geometrického jadra najpoužívanejších 3D CAD programov ACIS (súbory s príponou *.sat). GstarCAD, AutoCAD, Inventor, Solidworks, a ďalšie používajú geometrické jadro ACIS. V prípade GstarCADu môžete takého 3D modely otvárať / importovať (príkaz ACISIN) a upravovať vo verziách GstarCAD Professional alebo GstarCAD Mechanical. GstarCAD Standard funkciu ACISIN nemá. Vie však otvoriť DWG výkres, v ktorom je daný 3D model už importovaný (preto na to treba mať vo firme aspoň jednu licenciu GstarCAD Professional alebo GstarCAD Mechanical). Ďalší užívatelia vo firme s licenciami GstarCAD Standard potom dané DWG výkresy môžu odmeriavať a kótovať, nie však editovať v nich vložené 3D modely.

GstarCAD nemá obmedzenia pre používanie s profesionálnymi nadstavbovými GRX (obdoba ,, autocadovského,, ARX) aplikáciami od externých vývojárov, či vytváranie jednoduchších programov samotnými užívateľmi vo VBA alebo LISPe.

Obe verzie aj GstarCAD Standard aj GstarCAD Professional obsahujú Editor blokov.

Avšak parametre je možné editovať len v GstarCADe Professional (užívateľ dokáže vytvárať definíciu dynamického bloku, ukladať ju a následne používať aj vo verzii GstarCAD Standard).

Definíciu bloku nie je možné modifikovať v GstarCADe Standard, v GstarCADe Standard je možné blok len používať.

Jeden z výstupov GstarCADu je formát STL = univerzálny formát pre 3D tlačiarne.

Má, na úrovni AutoCADu (nečakať od toho 3D studio alebo fotorealistický rendering).

Pre rendrovanie máme v ponuke externé príplatkové moduly, ako napr. Artisan.

GstarCAD podporuje funkcionalitu Import IFC, vo verzii GstarCAD Standard aj Professional.

GstarCAD nie je produkt na tvorbu BIM modelov, ale naopak dokáže z BIM aplikácii cez IFC formát načítať BIM model.

GstarCAD je tak, ako aj AutoCAD, otvorený CAD systém predstavujúci základnú platformu pre tvorbu 2D CAD výkresov a 3D CAD objektov. Poskytuje teda prípadným profesijným nadstavbovým modulom s technológiou BIM grafické prostredie, nie priamo BIM nástroje. GstarCAD je však často nasadzovaný aj ako doplnkový CAD práve k takýmto programom pre dokončovanie výkresovej dokumentácie.

Najvyššou prioritou autora je kompatibilita GstarCADu s AutoCADom. Autodesk modifikuje formát DWG približne každé 3 roky, čím vlastne núti užívateľa zakupovať aktualizácie (upgrade AutoCADu je drahší, než nová licencia GstarCADu), aby bol kompatibilný s dodávateľmi a odberateľmi, s ktorými si vymieňa výkresy vo formáte DWG.

GstarCAD je aktuálne kompatibilný s verziami AutoCADu Release 9 (uvoľnená na trh v r. 1988) až AutoCADu 2017 (uvoľnená na trh v r. 2016).

Pre čítanie a ukladanie formátu DWG využíva program GstarCAD knižnice ODA (Open Design Alliance). Gstarsoft je partnerom ODA od r. 2001. Cieľom aliancie je sprístupniť formát DWG ďalším vývojárom aplikácií, nezávislým na Autodesku.

GstarCAD nie je parametrický 3D modelár pre strojárske konštruovanie, typu Solidworks, či Autodesk Inventor. GstarCAD Professional je však často nasadzovaný ako doplnkový CAD práve k takýmto programom. Umožňuje totiž načítanie 3D objemových modelov, automatizované generovanie pohľadov a rezov z týchto modelov a rýchle dokončovanie výrobnej dokumentácie z takýchto 3D návrhov.

GstarCAD pracuje primárne so súbormi AutoCADu DWG a DXF (textová forma výkresu AutoCADu DWG). Od verzie 2016 umožňuje podkladať DGN ako externú referenciu, od verzie 2017 umožňuje načítať (konvertovať) DGN do DWG.

Microstation tak, ako mnohé iné CAD systémy, tiež rešpektuje formát DWG ako priemyselný štandard v oblasti výmeny CAD výkresov a preto umožňuje okrem vlastného formátu DGN otvárať a ukladať aj formát AutoCADu DWG, príp. DXF.

Ak užívateľ AutoCADu, či GstarCADu spolupracuje s partnermi používajúcimi Microstation, môže ich požiadať o výmenu výkresov vo formáte DWG (príp. DXF). Z tohto dôvodu nemá Gstarsoft aktuálne v plánoch doplniť otváranie / ukladanie výkresov vo formáte Microstation DGN.

GstarCAD Standard (2D) je ekvivalent AutoCADu LT za cca. 1/3 ceny. Z užívateľského hľadiska sa jedná o plnohodnotný 2D CAD systém. Na rozdiel od AutoCADu LT však nemá obmedzenia pre používanie s profesionálnymi nadstavbovými GRX (obdoba "autocadovského" ARX) aplikáciami od externých vývojárov, či vytváranie jednoduchších programov samotnými užívateľmi vo VBA alebo LISPe. Verzia Standard taktiež na rozdiel AutoCADu LT podporuje aj sieťové licencie, ktoré umožňujú efektívnejšie využitie v podnikových sieťach zdieľaním viacerými užívateľmi.

GstarCAD Professional (2D/3D) je ekvivalentom plného AutoCADu za cca. 15% jeho ceny. Oproti verzii Standard obsahuje navyše export a import 3D modelov z iných CAD/CAM programov vo formáte ACIS (*.sat), import z programu Autodesk 3D Studio (*.3ds), 3D objemové funkcie (sčítanie, odčítanie, prienik), modelovanie 3D povrchov, a mnohé ďalšie, predovšetkým 3D orientované, operácie. Okrem toho podporuje verzia GstarCAD Professional aj úplne novú funkcionalitu "Dynamické bloky", ktorá pribudla vo verzii 2012. V blízkej budúcnosti bude Professional tiež obsahovať kreslenie adaptívnej geometrie pomocou kót a geometrických väzieb.

Operačný systém & systémové požiadavky

Po najnovší WINDOWS 11 od verzie WINDOWS 7.

⭳ Systémové požiadavky

GstarCAD je vyvíjaný tak aby fungoval aj na slabšom hardvéry.

Vo východzom stave má GstarCAD určité systémové premenné, napr. ZOOM, PAN - nastavené tak aby čo najmenej zaťažovali operačnú pamäť počítača (napr. pri práci s rastrovými obrázkami dôjde k dočasnému vypnutiu grafiky obrázka).

GstarCAD Standard ako aj GstarCAD Professional podporuje len platformu Windows. Niektorí naši zákazníci používajú GstarCAD na počítačoch Apple s MAC OS tak, že majú súčasne nainštalovaný aj operačný systém Windows pomocou aplikácie pre duálne operačné systémy:

 1. Apple Boot Camp
 2. Parallels Desktop (odporúčame)
 3. VMware Fusion
 4. VirtualBox

Zároveň je potrebné mať počítač Apple s procesorom Intel (i3, i5, i7, i9, ...).

Vzhľadom na skutočnosť, že celosvetové štatistiky nových návštev na stránkach GstarCAD vykazujú približne 1% identifikovaných užívateľov s MAC OS, neplánuje autor v dohľadnej dobe vývoj verzie pre Apple OS.

Mobilné verzie GstarCAD DWG FastView sú dostupné aj pre mobilné zariadenia - tablety, smartfóny s Apple IOS (iPhone, iPad, iPad touch), ako aj mobilné zariadenia s operačným systémom Android.

Inštalácia & testovanie

GstarCAD distribuujeme:

 • v Českej a Slovenskej republike = v českom alebo anglickom jazyku
 • v Nemecku = v nemeckom alebo anglickom jazyku

Áno je to možné, dokonca to odporúčame napr. v prípade vydania novej verzie, aby užívateľ hneď neodinštalovával predošlú verziu (v nových verziách štandardne pribúdajú nové funkcionality, vylepšenia... avšak môže sa stať, že sa vyskytnú aj nejaké chybičky) aby užívateľ mohol bezproblémovo dokončiť svoju prácu, je lepšia voľba ponechať si zatiaľ obe verzie. Vo chvíli keď autor vydá nový service pack, kde je prípadná chyba odstránená - potom je na užívateľovi, či si ponechá obe verzie alebo len tú najnovšiu.

Inštalačný balíček skúšobnej verzie má cca 200 MB.

Plná verzia GstarCADu rovnako cca 200 MB, ide o rovnaký inštalačný balíček.

Po uplynutí tejto doby bude nainštalovaná kópia programu GstarCAD fungovať aj naďalej, avšak zablokuje niektoré funkcie potrebné k reálnej práci, ako napr. ukladanie výkresov, ukladanie blokov, export súborov, tlač výkresov, kopírovanie objektov cez schránku Windows, atď. Z neregistrovanej verzie sa tak stane najrozsiahlejší bezplatný prehliadač výkresov DWG.

V prípade, že to užívateľovi nepostačuje, vieme poskytnúť dočasné sériové číslo.

Skúšobná verzia je plnohodnotná, počas 30 dní.

Po uplynutí tejto doby bude nainštalovaná kópia programu GstarCAD fungovať aj naďalej, avšak zablokuje niektoré funkcie potrebné k reálnej práci, ako napr. ukladanie výkresov, ukladanie blokov, export súborov, tlač výkresov, kopírovanie objektov cez schránku Windows, atď. Z neregistrovanej verzie sa tak stane najrozsiahlejší bezplatný prehliadač výkresov DWG.

Licencovanie & služba Subscription

V takomto prípade užívateľ musí podať žiadosť (čestné prehlásenie o strate licencie podlieha schváleniu zo strany autora) o opakovanú aktiváciu.

V prípade že je žiadosť schválená, autor následne v reg.centre zresetuje licenciu a umožní užívateľovi aktiváciu licencie na inom PC.

Úkon je spoplatnený jednorázovým poplatkom v zmysle platného cenníka.

Ako postupovať pri prenose licencie GstarCAD na iné zariadenie:
⭳ Aktivačný manuál

Krok 1: deaktivácia - vrátenie licencie (vykonáva sa na PC, z ktorého užívateľ odchádza)
Krok 2: aktivácia licencie GstarCAD (vykonáva sa na PC, v ktorom chce užívateľ licenciu používať)

Pre spustenie licencie GstarCAD je potrebné použiť rovnaké sériové číslo.

Subscription AutoRenewal 365  je doplnková, voliteľná služba aktualizácií a technickej podpory bez dodatočného spoplatnenia. V rámci služby získate MOŽNOSŤ FLEXIBILNE PRENÁŠAŤ LICENCIU GstarCAD medzi rôznymi počítačmi. Služba Subscription je bez viazanosti, tzn. službu je možné vypovedať v ktoromkoľvek roku, minimálne však 30 dní pred ďalším fakturačným obdobím. Službu je možné objednať len s novou licenciou, resp. s upgradom na najnovšiu verziu. Službu nie je možné objednať samostatne. Služba sa obnovuje automaticky každoročne, vždy k výročnému dňu, a to až do doby kým službu nevypoviete. Po ukončení služby má užívateľ právo používať licenciu bez časového obmedzenia vo verzii, ktorú získal v rámci služby ako poslednú. Licencie sú trvalé.

Áno, služba sa obnovuje automaticky každoročne, vždy k výročnému dňu, a to až do doby kým službu nevypoviete. Po ukončení služby má užívateľ právo používať licenciu bez časového obmedzenia vo verzii, ktorú získal v rámci služby ako poslednú. Licencie sú trvalé.

Službu je možné vypovedať písomne, najmenej 30 dní pred ďalším fakturačným obdobím. Po prijatí výpovede obdržíte potvrdzovací e-mail o zaevidovaní výpovede služby Subscription.

Nemusíte. 😊

Službu je možné vypovedať písomne, najmenej 30 dní pred ďalším fakturačným obdobím. Po prijatí výpovede obdržíte potvrdzovací e-mail o zaevidovaní výpovede služby Subscription.

Zmena šifrovania je možná a) do 30 dní od zakúpenia licencie, alebo do úkonu registrácie (a aktivácie) licencie, podľa toho, čo nastane skôr, alebo b) pri upgrade na novšiu verziu.

Autor nám však oznámil, že podpora pre HW šifrovanie (podpora USB kľúčov) bude v budúcnosti z jeho strany ukončená. Táto zmena vstúpi čiastočne do platnosti v priebehu roku 2024 (bude sa týkať budúcich dodávok nových licencií) a úplne v priebehu roku 2025 (bude sa týkať budúcich aktualizácií). Po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny bude pri upgradoch užívateľom vymenené HW šifrovanie za SW šifrovanie (pri upgrade bude nevyhnutné vrátiť USB kľúč distribútorovi za čo distribútor poskytne užívateľovi Online sériové číslo)

ONLINE SÉRIOVÉ ČÍSLO – Tak ako softvér samotný, aj proces šifrovania (ochrany pred neautorizovaným kopírovaním softvéru) podlieha priebežnému vylepšovaniu. Kým v minulosti predstavovalo HW šifrovanie (tzv. USB kľúč) jedinú možnosť pre striedavé používanie licencie na viacerých počítačoch, tak od verzie GstarCAD 2016 túto funkciu nahradilo tzv. „Online sériové číslo“. Nové Online sériové číslo umožňuje flexibilne striedať licenciu na viacerých počítačoch tak, ako ste na to zvyknutí pri USB kľúčoch. Úkon „vysunutie USB kľúča z USB portu počítača“ nahradí „deaktivácia licencie (tlačidlo Return License Online)“ a úkon „zasunutie USB kľúča do USB portu iného počítača“ nahradí „aktivácia licencie na druhom počítači (tlačidlo Activate License Online)“.

Prevod (transfer) licencií je možný len s písomným súhlasom autora. Autor môže schváliť prevod licencií iba v prípade, že sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. ku dňu žiadosti o prevod licencie musí byť licencia v aktuálnej verzii a k licencii musí byť platná abonentná služba Subscription,
 2. pôvodný držiteľ licencie a nový držiteľ licencie musia byť v rozhodujúcom majetkovom vzťahu (majiteľ novej spoločnosti s min. 50% a väčším podielom),
 3. je potrebné vyplniť žiadosť o prevod licencie TRANSFER OF LICENSE FORM.

 
V prípade schválenia žiadosti o prevod licencie bude novému držiteľovi licencie vystavená faktúra - administratívny poplatok za prevod licencie v zmysle platného cenníka.

Lokálna licencia GstarCAD je chránená buď softvérovým šifrovaním (sériovým číslom a aktivačným kódom), a je viazaná ku konkrétnemu počítaču, alebo hardvérovým šifrovaním (hardvérovým USB kľúčom), pri ktorej je možné program GstarCAD nainštalovať na ľubovoľný počet nezávislých počítačov, pričom užívateľ môže pracovať na tom počítači, do portu ktorého zasunie USB kľúč.

Verzia s USB kľúčom je o niečo drahšia, no je praktickejšia v prípadoch, keď užívateľ potrebuje flexibilne meniť počítač (napr. cez pracovné dni na počítači v kancelárii a cez víkendy na počítači doma). Lokálna licencia so softvérovým šifrovaním je lacnejšia, no nie je vhodná na flexibilné zmeny počítača, pretože proces žiadosti o prenos licencie (export a vrátenie licencie z pôvodného

počítača, a následná registrácia aktivácia na novom počítači) môže trvať až 2 pracovné dni. Od verzie 2017 poskytujeme užívateľom s abonentnou službou Subscription Online SN, pomocou ktorého môžu licenciu flexibilne prenášať podobne ako pri hardvérových USB kľúčoch.

Sieťové licencie GstarCADu môžu byť zdieľané v podnikovej sieti viacerými užívateľmi, než je celkový počet zakúpených licencií. Na jeden z počítačov v sieti, ktorý sa nevypína, sa nainštalujte správca sieťových licencií (licenčný server). Samotná aplikácia GstarCAD sa nainštaluje na ľubovoľný počet počítačov v podnikovej sieti. Licenčný server prideľuje voľné licencie jednotlivým užívateľom v sieti a zároveň zabezpečuje, že počet súčasne spustených licencií GstarCADu nepresiahne počet zakúpených licencií. V prípade, že všetky licencie sú už obsadené, ďalšiemu užívateľovi bude GstarCAD licencia poskytnutá až potom, ako niektorý z užívateľov používajúcich aktuálne licenciu, program na svojom počítači ukončí.

V prípade potreby je možné si licenciu GstarCADu z licenčného servera aj dočasne (max. 30 dní) vypožičať a odpojiť počítač / notebook z podnikovej siete (napr. pri odchode na služobnú cestu spolu s CAD pracoviskom). V takom prípade klesne počet sieťových licencií GstarCADu spravovaných licenčným serverom o jednu, a to až do doby, na ktorú bolo vypožičanie nastavené, alebo kým sa daný notebook opäť nepripojí do podnikovej siete. V prípade, že by došlo počas tejto doby k poškodeniu, či odcudzeniu notebooku, chýbajúca licencia sa automaticky po 30-tich dňoch na licenčnom serveri obnoví a na odcudzenom počítači automaticky zablokuje. Sieťové licencie sú o niečo drahšie, než lokálne a preto sú výhodné len pre užívateľov, ktorí využívajú CAD aplikáciu menej, ako 70% svojej pracovnej doby.

Profesijné nadstavby

Áno, každý modul obsahuje príslušnú knižnicu normalizovaných blokov a prvkov

V priebehu inštalácie CADprofi je možné zvoliť si požadovaný modul alebo ponechať pre testovanie všetky 4, po prepojení nadstavby s CADom sa obsah menu v GstarCADe rozšíri o 2 záložky:

 • CADprofi (plná nadstavba, obsahuje taktiež knižnicu CP-Symbols) a
 • CP-Symbols (len knižnica symbolov)

Pokiaľ výrobca nie je zahrnutý v rámci knižnice CADprofi, poskytnite nám na neho kontakt a my ho následne oslovíme.

Áno je to možné v plnom nadstavbovom module CADprofi existuje nástroj ktorý umožňuje vkladať vlastnú definíciu prvku.

Dopĺňať vlastné prvky v rámci modulu CP-symbols, nie je možné.

Ostatné

V prípade, že budete mať o CAD program GstarCAD záujem, môžete si ho u nás objednať cez eShop, emailom, či telefonicky. Následne vám vystavíme zálohovú faktúru - výzvu k úhrade. Po pripísaní úhrady na náš účet sa stáva objednávka záväznou pre obe strany.

Následne vám zašleme sériové číslo, ktorým si program zaregistrujete a aktivujete, aby fungoval bez obmedzení aj po uplynutí 30-tich dní skúšobnej doby. Zároveň vám zašleme konečnú faktúru do účtovníctva so zúčtovaním prijatej zálohovej platby. V prípade, že objednávate verziu s hardvérovým šifrovaním, pošleme vám USB kľúč spolu so zúčtovacou faktúrou doporučene.

OnLine technická podpora prebieha formou vzdialeného prístupu, cez internet, kedy užívateľ umožní nášmu technikovi vzdialené pripojenie, aby videl jeho obrazovku, alebo naopak, aby užívateľ videl obrazovku technika a spoločne mohli o probléme a jeho možných riešeniach konzultovať. Táto forma šetrí čas a náklady na oboch stranách, pretože technik necestuje za užívateľom, ani užívateľ necestuje za technikom. OnLine technická podpora je pre užívateľov s abonentnou službou Subscription bezplatná. Pre ostatných užívateľov je OnLine technická podpora bezplatná počas 90-tich dní od zakúpenia licencie, alebo počas 30-tich dní od zakúpenia upgradu, ako aj počas 30-tich dní skúšobného obdobia.

Autor uvádza na trh aktualizované vydania - opravné verzie (update) podľa potreby a naliehavosti, ktoré sú dostupné všetkým užívateľom bezplatne.

Autor tiež uvádza min. 1-krát ročne na trh úplne novú verziu obsahujúcu nové funkcie a podporu kompatibility s prípadnými novými definíciami formátu AutoCADu DWG. Takúto verziu je možné získať dvomi spôsobmi: a) formou jednorazového poplatku (upgrade), ktorý si môže užívateľ objednať po jej uvedení na trh, alebo b) formou abonentnej služby GstarCAD Subscription AutoRenewal 365.

TOP