×

Technická podpora je pre zákazníkov s abonentnou službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365 poskytovaná zadarmo, pre zákazníkov bez abonentnej služby je bezplatná počas prvých 90 dní od zakúpenia novej licencie, resp. 30 dní od zakúpenia upgradu.

Vážení zákazníci,

v termíne od 23.12.2020 do 10.01.2021 budeme fungovať v obmedzenom režime. V prípade, že nás nezastihnete telefonicky, nás prosím kontaktujte e-mailom alebo využite kontaktný formulár, prípadne formulár technickej podpory. Ďakujeme za pochopenie.

Želáme Vám príjemné sviatky a úspešný nový rok.

— Tím GS SOFT

OnLine technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

SPUSTIŤ

Technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

ŽIADOSŤ O TECHNICKÚ PODPORU

Kontaktujte nás

Slovenská republika: +421 2 2027 5562

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Program na projektovanie TZB
CADprofi HVAC & Piping

Profesijná nadstavba (nielen) pre AutoCAD
Efektívnejšie kreslenie dokumentácie TZB

CADprofi HVAC & Piping

CADprofi HVAC & Piping je parametrická CAD aplikácia pre projektovanie technického zariadenia budov. Aplikácia podporuje užívateľov pri projektovaní v oblastiach kúrenie, ventilácia, klimatizácia, potrubia a iných technologických zariadení.

Program na projektovanie TZB - Modul HVAC & Piping obsahuje knižnice objektov, ktoré umožňujú návrh zariadenia akéhokoľvek typu: HVAC (kúrenie, ventilácia, klimatizácia), potrubia, plynu, zdravotné a požiarnej bezpečnostnej techniky, chladiace inštalácie, rovnako ako iné druhy technologických zariadení pre pozemné a priemyselné stavby. Funkcia navrhovanie plánov a diagramov, spoločne s izometrickým pohľadmi, umožňuje užívateľovi použiť jediné softwarové riešenie pri navrhovaní komplexných projektov.

Majte, prosím na pamäti, že tento program je doplnkovou aplikáciou (nadstavbou) pre CAD (napr. AutoCAD, GstarCAD alebo iné DWG kompatibilné CAD programy), nie samotným CAD produktom. Pokiaľ ešte nemáte základný CAD program, testujte ho napr. spolu s GstarCAD Professional / GstarCAD Standard, ktorý je cenovo dostupnou alternatívou k AutoCADu / AutoCADu LT.

CADprofi Suite (4 v 1)

Architectural, Mechanical, Electrical, HVAC (TZB)

4 profesijné moduly v 1 balíku za cenu 2 modulov

CADprofi HVAC & Piping - funkcionalita

 • Projektovanie všetkých druhov zložitých inštalácií (kúrenie, inštalatérske práce, voda, plyn, požiarna a bezpečnostná technika, vetranie, klimatizácia, automatizácia priemyslu, atď.)
 • Uľahčené kreslenie plánov, rezov, diagramov a izometrické pohľady.
 • Automatická kresba potrubia a vzduchotechniky.
 • Automatické spájanie kanálov a potrubí.
 • Výpočet dĺžky vodičov a povrchu vo vzduchových vedeniach.
 • Rýchle konštruovanie pomocou symbolov a objektov One-Click technológie.
 • Automatický sprievodca číslovaním.
 • Manažér vlastného užívateľského obsahu (bloky, kreslenie rámčekov, symboly, atď.).
 • Automatické generovanie kusovníka materiálov; kusovník je možné vytlačiť alebo exportovať v niekoľkých formátoch, vrátane PDF, RFT (doc), xls, xml, csv, atď.
 • Automatické generovanie vizuálnych symbolov legendy.
 • Knižnica zariadenia od popredných výrobcov mnohých priemyselných odvetví.
 • K dispozícii sú metrické a britské jednotky.
 • On-line aktualizácie.

ŠKÁLOVATEĽNÉ RIEŠENIE

S rastúcimi nárokmi rastie i Váš softvér

Nadstavbový modul CADprofi HVAC & Piping už obsahuje CAD-knižnice CP-Symbols HVAC & Piping, preto nie je nutné ich doobjednávať. Pokiaľ nepotrebujete kompletný nadstavbový modul, môžete získať CAD-knižnice CP-Symbols HVAC & Piping aj samostatne.

Pokiaľ potrebujete viacero profesií (Architectural, Electrical, HVAC & Piping, Mechanical), môžete si objednať CAD-knižnice CP-Symbols alebo nadstavbové moduly CADprofi ako balíček Suite, ktorý obsahuje všetky 4 profesijné moduly / profesijné knižnice v 1 balíčku za cenu 2 (ušetríte 50%).

CADprofi HVAC & Piping

Samostatný profesijný modul

 • Lokálna licencia, časovo neobmedzená plná verzia;
 • možnosť sieťovej licencie – za príplatok;
 • voliteľne so Subscription (v prvom roku zadarmo);
 • Download - prevzatie elektronicky;
 • zahŕňa CAD-knižnica CP-Symbols HVAC & Piping.

CP-Symbols HVAC & Piping

Súčasť profesijného modulu
CADprofi HVAC & Piping alebo
aj ako samostatná knižnica

 • Lokálne licencie, časovo neobmedzená plná verzia;
 • Download - prevzatie elektronicky.

CADprofi Suite (4 v 1)

Všetky 4 profesijné moduly

 • Lokálna licencia, časovo neobmedzená plná verzia;
 • možnosť sieťovej licencie – za príplatok;
 • voliteľne so Subscription (v prvom roku zadarmo);
 • Download - prevzatie elektronicky;
 • zahŕňa CAD-knižnica CP-Symbols Suite.

CP-Symbols Suite (4 v 1)

Súčasť profesijného modulu
CADprofi Suite alebo
aj ako samostatná knižnica

 • Lokálna licencia, časovo neobmedzená plná verzia;
 • Download - prevzatie elektronicky.

Porovnávacia tabuľka
programových balíčkov

CP-Symbols
HVAC & Piping

CP-Symbols
Suite

CADprofi
HVAC & Piping

CADprofi
Suite

Skúšobná verzia✔✔✔✔
CENACENACENACENA
Knižnica obecných symbolov potrubí✔✔✔✔
Knižnica symbolov priemyslových inštalácií✔✔✔✔
Knižnica radiátorov a objektov✔✔✔✔
Knižnica symbolov vetrania✔✔✔✔
Vývojové diagramy✔✔✔✔
Multijazykové prostredie (vrátane CZE)✔✔✔✔
Vytváranie kusovníkov a symboly popisov✔✔✔✔
Bezplatný ročný balíček ďalších výhod✔✔✔✔
CP-Symbols Architectural✔✔
CP-Symbols Mechanical✔✔
CP-Symbols Electrical✔✔
Správa dát a vylepšená tvorba kusovníkov✔✔
Pokročilá schéma a editor diagramov✔✔
Projektovanie potrubných technológií✔✔
Izometrické kreslenie✔✔
Multisymboly✔✔
Symboly kríženia✔✔
Kreslenie schematických čiar✔✔
Navrhovanie použitím parametrickej technológie✔✔
Automatické návrhy vďaka „One-click” technológii✔✔
Kreslenie potrubí a ventilačných kanálov✔✔
Automatické pripájanie✔✔
Pridávanie ďalších knižníc a vlastných databáz✔✔
Nástroje pre popis a špecifikácia detailov projektu✔✔
Rozšírené editačné príkazy✔✔
Prístup ku knižným výrobcom✔✔
CADprofi Architectural✔
CADprofi Mechanical✔
CADprofi Electrical✔
Skúšobná verzia✔✔✔✔
CENACENACENACENA

15 x Inštruktážne videá

Prístup k výukovým videám
CADprofi HVAC & Piping.

Inštruktážne videá sú zoradené v rámci YouTube play-listu a zobrazujú možnosti efektívneho vytvárania projektov pomocou CADprofi.

Teraz zadarmo!

630,00 680,00  bez DPHVýber možností

1.285,00 1.360,00  bez DPHVýber možností

400,00  bez DPHVýber možností

800,00  bez DPHVýber možností

TOP