×

Technická podpora je pre zákazníkov s abonentnou službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365 poskytovaná zadarmo, pre zákazníkov bez abonentnej služby je bezplatná počas prvých 90 dní od zakúpenia novej licencie, resp. 30 dní od zakúpenia upgradu.

Vážení zákazníci,

v termíne od 23.12.2020 do 10.01.2021 budeme fungovať v obmedzenom režime. V prípade, že nás nezastihnete telefonicky, nás prosím kontaktujte e-mailom alebo využite kontaktný formulár, prípadne formulár technickej podpory. Ďakujeme za pochopenie.

Želáme Vám príjemné sviatky a úspešný nový rok.

— Tím GS SOFT

OnLine technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

SPUSTIŤ

Technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

ŽIADOSŤ O TECHNICKÚ PODPORU

Kontaktujte nás

Slovenská republika: +421 2 2027 5562

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Spatial Manager

Geopriestorová CAD nadstavba
pre AutoCAD / GstarCAD

Rozšírte Váš CAD
o geopriestorové funkcie

Spatial Manager™ pre AutoCAD / GstarCAD je výkonný nadstavbový modul navrhnutý pre používateľov AutoCADu / GstarCADu, ktorí potrebujú importovať, exportovať, transformovať a spravovať geopriestorové údaje jednoduchým, rýchlym a nenákladným spôsobom. Obsahuje mnoho geopriestorových funkcií, ktoré v AutoCADe / GstarCADe doteraz neboli.

Spatial Manager

Je to jednoduché. Vyberte si jeden z variantov – Basic, Standard alebo Professional. Následne si pri objednávke trvalej licencie môžete zvoliť aj formu budúcich aktualizácií a prístupu k technickej podpore.

290 € - 500 €  / licencia

ZVÁŽTE UŽ TERAZ

Ušetrite na aktualizáciách a čerpaní technickej podpory s doplnkovou abonentnou službou k trvalej licencii

Spatial Manager
Subscription AutoRenewal 365
Na prvý rok zadarmo.  |  0 €  90 € - 180 €

Variant Basic obsahuje nasledujúce funkcie:

Priestorové údaje je možné importovať do nových alebo existujúcich výkresov ako objekty rozšírené o údaje entít.

Spatial Manager™ importuje priestorové údaje do nových alebo existujúcich výkresov AutoCADu / GstarCADu, ako objekty AutoCADu / GstarCADu a rozšírené údaje entít (EED/XDATA), pomocou výkonného sprievodcu, ktorý umožňuje používateľovi vybrať všetky potrebné parametre importu, aby sa odlíšili priestorové informácie v CAD výkrese.

Dávkový import, automatické vrstvenie, vypĺňanie polygónov, bloky podľa údajových hodnôt a mapovaných atribútov, označovanie, nadmorská výška, hrúbka alebo priestorové filtre sú len časťou funkcionality aplikácie pri importe z geopriestorových súborov, dátových serverov, dátových úložisk atď.

Geometrické transformácie objektov je možné vypočítať v procese importu a exportu.

Spatial Manager™ vypočíta geometrické transformácie objektov v procese importu a exportu, ktoré budú závisieť od zvoleného súradnicového systému (CRS) pre zdrojové a cieľové údaje.

Užívateľ si môže vybrať vhodné CRS z kompletného katalógu CRS alebo zo zoznamu, ktorý obsahuje najnovšie použité CRS.

Hodnoty údajov z tabuliek pripojených k objektom ako texty je možné označiť.

Spatial Manager™ umožňuje vytvárať textové štítky vo výkrese z vybraných objektov na výkrese alebo mape. Výber objektov môže byť rôznorodý: manuálny, podľa dotazu alebo podľa tabuľky.

V rámci parametrov označovania je môžné vybrať možnosti ako pole tabuľky, ktoré sa má označovať, štýl označovania (typ písma, výška textu, zarovnanie a rotácia textu, ...), ako aj cieľovú hladinu a použitie náhodných farieb na nové hladiny.

Variant Standard obsahuje všetku funkcionalitu Basic licencie a je rozšírený o nasledujúce funkcie:

Spravujte alfanumerické údaje pripojené k objektom, navrhujte a upravujte štruktúru, ktorá sa použije na ukladanie údajov.

Spatial Manager™ bude spravovať alfanumerické údaje, ktoré môžu byť pripojené k objektom v samotných procesoch importu, ale používatelia môžu tiež navrhnúť a upraviť štruktúru, ktorá sa použije na ukladanie údajov. Tabuľky a polia môžu spravovať podľa vlastných potrieb.

Okrem toho je možné v palete aplikácie upravovať hodnoty údajov. Existujú príkazy na výber objektov podľa dotazov alebo podľa tabuľky, ktorú sú priložené. Plusom je, že aplikácia poskytuje aj príkaz umožňujúci priblíženie na vybrané objekty.

Vyberte si z množstva dynamických podkladových máp od poskytovateľov ako sú Google Maps, OpenStreetMap, Bing, MapBox, Ordnance Survey atď., alebo si nakonfigurujte svoje vlastné mapy zo serverov TMS, WMS alebo WMTS.

Spatial Manager™ umožňuje používateľom AutoCADu / GstarCADu vybrať si z množstva dynamických podkladových máp od mnohých poskytovateľov ako sú Google Maps, OpenStreetMap, Bing, MapBox, Ordnance Survey atď., alebo prispôsobených máp zo serverov TMS, WMS alebo WMTS. Tieto mapy zvýšia kvalitu výkresov a umožnia používateľom lepšie porovnávať a kontrolovať.

Mapové obrázky sa automaticky aktualizujú, keď sa zmení pohľad kresby (zoom, posun atď.) a rozlíšenie obrázkov sa automaticky prispôsobí veľkosti zobrazenia. Používateľ môže vytvárať statické geograficky orientované snímky máp, ako aj exportovať/importovať prispôsobené definície máp na zdieľanie s ostatnými používateľmi.

Exportujte všetky alebo časť objektov vo viditeľných vrstvách kresby a ich údaje do súboru KML alebo KMZ.

Spatial Manager™ obsahuje špecifický príkaz určený na export všetkých alebo časti objektov vo viditeľných vrstvách výkresu a ich údajov do súboru KML alebo KMZ (Google Earth) pomocou jedného kliku.

Aktuálna organizácia vrstiev a vlastnosti vrstiev a objektov sa berú do úvahy pri vytváraní výsledného súboru GE a tento súbor je možné otvoriť priamo v aplikácii Google Earth (ak je nainštalovaná).

Variant Professional obsahuje všetku funkcionalitu Standard licencie a je rozšírený o nasledujúce funkcie:

Uložte úlohy na opakovanie importných procesov (vrátane všetkých parametrov procesu) toľkokrát, koľkokrát chcete.

Úlohy vám umožňujú opakovať akýkoľvek proces importu toľkokrát, koľkokrát potrebujete, bez toho, aby ste museli znova zadávať jeho parametre. Spravujte a spúšťajte úlohy na hlavnej aplikačnej palete.

Exportujte objekty z výkresu do priestorových súborov alebo databáz a uložte ich rozšírené údaje entity (EED) ako alfanumerické dátové tabuľky.

Spatial Manager™ exportuje objekty z výkresu do priestorových súborov alebo databáz a uloží ich rozšírené údaje entity (EED) ako alfanumerické dátové tabuľky pomocou sprievodcu, ktorý zdieľa niektoré kroky so sprievodcom importu. Rovnakým spôsobom si používateľ môže vybrať parametre exportu na definovanie všetkých cieľových údajov spomedzi veľkého množstva možností.

Existujú možnosti exportu súradníc, dĺžky alebo plochy; hladiny, identifikátora a zdvihu objektov; atribútov a názvu referencií bloku a ich vlastnosti; textov a ich vlastnosti atď. Objekty sa pri exporte automaticky filtrujú a automaticky sa vykonajú všetky geometrické operácie potrebné na prispôsobenie cieľovému formátu údajov (napríklad segmentovanie zakrivených objektov).

Paleta údajovej mriežky vám umožňuje prezerať, upravovať atď. údaje objektov v ľubovoľnej tabuľke vo výkrese. Môžete tiež vybrať objekty z mriežky údajov, exportovať údaje z tabuliek a ďalšie.

Dátová mriežka, ktorá je plne interaktívna a automaticky synchronizovaná s aktuálnym výkresom, je hlavným aplikačným nástrojom pre akúkoľvek úlohu súvisiacu so správou objektových dát a prepojených objektov.

Ako každú paletu AutoCADu / GstarCADu, aj dátovú mriežku je možné usporiadať, zmeniť veľkosť, ukotviť, zrušiť ukotvenie, zoskupiť, zbaliť, atď. Budete môcť triediť dátové riadky a stĺpce, navrhovať dátové stĺpce, ktoré vás zaujímajú, používať viaceré funkcie pomocou pravého tlačidla a získate prístup k hlavným príkazom aplikácie súvisiacim s tabuľkami údajov.

Vytvárajte terény a iné súvisiace objekty (3D body, obrysy atď.) z 3D údajov alebo z výškovej služby.

Sprievodca terénom umožňuje používateľom AutoCADu / GstarCADu vytvárať terény a ďalšie súvisiace objekty (3D body, obrysy atď.) z 3D údajov (body, siete atď.) alebo z online výškovej služby.

Prispôsobte obrysy (2D alebo 3D, parametrické označovanie atď.), vyberte pokročilé možnosti v procesoch vytvárania 3D atď.

Vykonajte operácie priestorovej analýzy nad objektmi vo výkrese a z takejto analýzy vygenerujte nové objekty.

Spatial Manager™ poskytuje komplexnú sadu nástrojov na vykonávanie operácií priestorovej analýzy s vektorovými entitami vo výkrese a ich pripojenými údajmi, výsledkom čoho sú nové objekty generované riešením takýchto operácií.

Operácie priestorovej analýzy možno vykonávať na kombinácii tabuliek, vrstiev alebo nakreslených objektov, ktoré boli predtým vybraté interakciou s prvkami na obrazovke alebo použitím pokročilých výberových dotazov aplikácie.

Prehliadač dynamických obrázkov Google Street View na akomkoľvek geograficky orientovanom výkrese alebo mape.

Použite paletu „Street View“ na prezeranie a navigáciu v obrázkoch Street View výberom bodu kreslenia, pre ktorý takéto obrázky existujú.

Po vykonaní príkazu „SPMSTREETVIEW“ sa na obrazovke zobrazí mapa ulíc a ciest, pre ktoré sú k dispozícii snímky Street View (modrá farba). Táto mapa sa automaticky vygeneruje, keď sa zmení pohľad výkresu (posun, priblíženie atď.).

Geolokalizujte vo svojom výkrese poštové adresy, ulice, štvrte alebo iné geografické objekty.

Spatial Manager™ obsahuje funkcie na geolokáciu poštových adries, ulíc, štvrtí alebo iných geografických objektov vo výkrese.

Umožňuje vám prístup k oknu textového vyhľadávania miest a automatické priblíženie alebo vloženie geometrie zvoleného miesta alebo obdĺžnikovej obálky.

Prečo objednať program s abonentnou službou Subscription AutoRenewal 365

Ak si objednáte program spolu s abonentnou službou Subscription, získate prístup k upgradom a updatom softvéru. Opravy, vylepšenia ako aj nové funkcie budete mať dostupné ihneď po uvedení. Navyše, ak vyjde nová verzia AutoCADu DWG, s abonentnou službou máte istotu, že budete kompatibilný s kolegami a partnermi.

Ak si objednáte program spolu s abonentnou službou Subscription, získate bezplatnú Online technickú podporu pre lepšie zvládnutie „nepohody“ v súvislosti s neželanými udalosťami pri používaním softvéru. Môžete si dohodnúť bezplatnú telefonickú, chatovú či e-mailovú konzultáciu, ako aj asistenciu prostredníctvom vzdialenej plochy. Nemusíte nikam cestovať ani vy, rovnako ako ani pracovník našej technickej podpory.

Ak si objednáte program spolu s abonentnou službou Subscription, získate Online sériové číslo, ktoré vám umožní licenciu flexibilne prenášať (aktivovať a / alebo deaktivovať) z jedného počítača na iný. Budete tak môcť používať program kdekoľvek, nielen v kancelárii, ale aj doma či na cestách.

S abonentnou službou Subscription získate aktualizácie programu, technickú podporu či väčšinu ďalších služieb získate bez dodatočného spoplatnenia. Na rozdiel od vás, si užívatelia bez abonentnej služby budú musieť, upgrady kupovať za ceny, ktoré sú násobne vyššie, než je jeden paušálny ročný poplatok za službu. Užívatelia bez abonentnej služby si taktiež budú musieť hradiť technickú podporu už po 90-tich dňoch od zakúpenia licencie, resp. po 30-tich dňoch od zakúpenia komerčného upgradu. Navyše, ak si objednáte program spolu so službou, získate ju na prvý rok úplne zadarmo (100% zľava).

Ak si objednáte program spolu s abonentnou službou Subscription, získate prístup k inštalačným súborom a aktivácii aj starších, predchádzajúcich verzií softvéru (až po ver. 2012).

Pretože abonentná služba Subscription AutoRenewal 365 je na prvý rok zadarmo a v ďalších rokoch je výška poplatku za zlomok cien oproti cenám komerčných upgradov, krivka kumulatívnych nákladov sa v porovnaní komerčnými upgradami križuje až v piatom roku. Ak ste si istý, že nebudete potrebovať aktualizácie programu a dodatočné služby skôr, stačí ak si objednáte licenciu bez abonentnej služby a následne si objednáte upgrade raz za 5 - 6 rokov, príp. v dlhšom intervale. Ak ste si však istý, že bude potrebovať aktualizácie či dodatočné služby skôr, je z hľadiska nákladov výhodnejšie objednať si licenciu spolu s abonentnou službou Subscription.

Ak si objednáte program spolu s abonentnou službou Subscription a po čase zmeníte názor, môžete službu vypovedať v ktoromkoľvek roku, vždy však najneskôr 30 dní pred ďalším fakturačným obdobím. Ak službu ukončíte, budete mať právo používať program bez časového obmedzenie vo verzii, ktorú ste získali / získate v rámci služby ako poslednú.

Ak po čase opäť zmeníte názor, znovu máte na výber či si upgrade na aktuálnu verziu programu objednáte s abonentnou službou Subscription (na prvý rok zadarmo) alebo bez nej.

Ak si stále nie ste istý, objednajte si program spolu so službou Subscription. Získate tak nielen ďalších 11 mesiacov na „rozmyslenie“, ale aj 12 mesiacov služby zadarmo (na skúšku).

Službu Subscription AutoRenewal 365 nie je možné objednať samostatne. Ide o voliteľnú doplnkovú abonentnú službu k trvalej licencii (paušálne predplatné budúcich aktualizácií a technickej podpory), ktorá sa obnovuje každoročne automaticky, vždy k výročnému dňu, až do ukončenia / vypovedania služby. V prípade ukončenia služby má užívateľ právo používať licenciu bez časového obmedzenie vo verzii, ktorú získal v rámci služby ako poslednú. Službu je možné objednať len s novou licenciou, resp. s upgradom na najnovšiu verziu.

Viac o abonentnej službe Subscription AutoRenewal 365 (VOP).

TOP