×

Technická podpora je pre zákazníkov s abonentnou službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365 poskytovaná zadarmo, pre zákazníkov bez abonentnej služby je bezplatná počas prvých 90 dní od zakúpenia novej licencie, resp. 30 dní od zakúpenia upgradu.

Vážení zákazníci,

v termíne od 21.12.2019 do 06.01.2020 budeme fungovať v obmedzenom režime. V prípade, že nás nezastihnete telefonicky, nás prosím kontaktujte e-mailom alebo využite kontaktný formulár, prípadne formulár technickej podpory. Ďakujeme za pochopenie.

Želáme Vám príjemné sviatky a úspešný nový rok.

— Tím GS SOFT

OnLine technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

SPUSTIŤ

Technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

ŽIADOSŤ O TECHNICKÚ PODPORU

Kontaktujte nás

Slovenská republika: +421 2 2027 5562

KONTAKTNÝ FORMULÁR

GSTARCAD POROVNANIE

Oboznámte sa s vlastnosťami a funkciami programov GstarCAD a AutoCAD v prehľadnej porovnávacej tabuľke členenej do kategórií.

Aktualizované porovnanie ku dňu 18.11.2019.

GSTARCAD VS. AUTOCAD | POROVNANIE VLASTNOSTÍ A FUNKCIÍ

  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Soubory, formáty, verze Pro Std Plný LT
Podpora 32-bit / 64-bit verze
Formát AutoCAD DWG / DXF od verze 2.5 po poslední
Soubory .pat, .shx, .lin a další
Ochrana heslem a digitální podpis
Obnovení souboru a Audit
Funkce Čistit
E-transmit
Správce sady listů
CAD standardy .dws  
Podložení DWF
Podložení PDF
Import a podložení DGN
Konverze DWG  ✓  ✓
Import do WMF, SAT, 3DS
Export do DWG, DWF, DWFX, WMF, SAT, STL, EPS, DXX, BMP,EMF
Tisk a publikování do PDF
Publikování do DWF 2D & 3D
Spolupráce / Collaboration Jiný Jiný
IFC formát    
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Rozhraní Pro Std Plný LT
Rychlé vlastnosti
Paleta bloků    
Tmavé téma
Nastavení skrytých zpráv
Příkaz pro pracovní prostor
CUI menu a nástrojové lišty  
CUI Import & Export
Úprava přes „Drag and Drop“ (přetahováním myší)    
Úprava vizuálního menu
Ribbon rozhraní (pás karet) / Classic
Paleta vlastností
Design Center / Paleta nástrojů / Paleta Xref
Příkazový řádek
Vyčistit obrazovku
Dynamický vstup a automatické dokončování
Výběr možností v příkazovém řádku kliknutím myší    
Karta souborů
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Výběr, Uchopení a Trasování Pro Std Plný
LT
SELECTIONCYCLING (Cyklický výběr)
Pravé tlačítko myši + metoda přetahování
Náhled výběru
Efekt úpravy výběru    
Rychle vybrat
Vybrat podobné
Multifunkční uzly
Uchopení
Rastr a Krok
Polární trasování a trasování uchopení objektu
Vzdálenost od koncového bodu a Rozdělit na segmenty    
Příkaz GROUP (skupina)
Příkaz ADDSELECTED (nový objekt se stejnými vlastnostmi)
Příkaz MULTIPLE (opakovaní příkazu)
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Kótování Pro Std Plný LT
Rychlé měření posunutím kurzoru na objekt    
Standardní kótování
Asociativní kótování
Rychlé kótování
QLEADER – rychlý odkaz
Přerušení kóty
Multiodkazy
Chytré kótování (Smart Dimensioning)    
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Text Pro Std Plný LT
Zarovnání textu / Textová shoda Zarovnání textu Zarovnání textu
Změnit text    
Mtext
Horní a dolní index u Mtextu    
Text
Multi-jazyková sada znaků
In-place textový editor (úprav na místě)
Mtext editor
Podpora .shx a .ttf fontů
Pravopis
Kontrola pravopisu v Mtextu
Pole
Revizní obláček
Překrytí
Kopírování textu s přírůstkem    
Automatické odrážky a číslování    
Text na čáře    
Statistický souhrn    
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Layers Pro Std Plný LT
Automatická hladina    
Změna na DleHlad (SETBYLAYER)
Správce vlastností hladiny
Správce stavů hladiny
Převodník hladin  
Procházení hladin
Předchozí hladina
Izolovat hladinu
Odizolovat hladinu
Uzamknout hladinu
Odemknout hladinu
Uzamknout ostatní hladiny    
Zmrazit hladinu
Zmrazit ostatní hladiny    
Rozmrazit všechny hladiny
Vypnout hladinu
Vypnout ostatní hladiny    
Zapnout všechny hladiny
Spojit hladiny
Smazat hladinu
Sjednocení hladiny
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Šrafa Pro Std Plný LT
Šrafování a gradient
Uživatelské vzory
Pozadí a barva šrafovacích vzorů
Ořež/Prodluž entit šrafovacích vzorů
Superhatch  
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Rastrové obrázky Pro Std Plný LT
Podpora rastrových obrázků (ořezávání, průhlednost, …)
Podpora jiných obrázkových souborů (bmp, jpg, png, tga, tif, gif, pcx, ...)  ECW & JPEG 2000 aktuálně nepodporované ECW & JPEG 2000 aktuálně nepodporované
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Express Tools Pro Std Plný LT
Tabulka oblasti    
Přerušení objektu    
Přerušení bloku    
Porovnání grafiky    
Dávkové čištění    
Rozvržení dle cesty  Pole dle cesty  Pole dle cesty
Křivka z čáry (LINE2PL)    
Křivka z spline (SPTPL)    
GstarCAD nástroje    
Nástroje vykreslení    
Porovnání výkresů DWG COMPARE   DWG COMPARE
Smazat duplicitní objekty (OVERKILL)
Zámek výkresu    
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Jiné Pro Std Plný LT
Vytvořit tvar
Import rozvržení jako listů
Měřítko výřezu
Nárůst atributů    
Definice rozvržení z modelového prostoru (M2LVPORT)    
Zabezpečení  
Volné měřítko    
Šrafa dospod (HATCHTOBACK)
Příkaz Obrátit (REVERSE)
Synchronizovat atributy
Ořež
Možnosti Pole
Nástroje zarovnání / nástroje uspořádání    
Celková oblast (AREASUM)    
Tabulka
Symetrické kreslení    
Obrys objektů (OUTLINE)    
Chytré vynášecí čáry/středové značky    
Opačné zaoblení    
Kreslicí a editační příkazy
Vícenásobné odsazení
Šroubovice / Helix
Pohyb a zoom v reálném čase
SteeringWheels (kolečko)    
Překreslit a Regenerovat
Rozvržení a výkresový prostor
Nastavení výřezu rozvržení
Lupa      
Čárový kód a QR kód    
Cloudové úložiště
Design share – sdílení návrhu    
Ne-obdélníkový výřez
Úprava zkratek (CUSTACC)    
Kopie vlastností napříč výkresem 
Multičáry a styly multičar  
Vytvoření a vložení bloku
Redefinování bloku
Definice atributů bloku
Editace reference
Hyperodkaz
Integrace digitizéru
Seznam měřítek
Vložení a zobrazení dynamických bloků
Editor dynamických bloků (BEDIT) Částečně
Nástroje tabulky    
AutoXLSTable    
Booleovská křivka    
Oprava cesty externí reference    
Náhled pro Zpět/Znovu
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
3D Pro Std Plný LT
3D editační uzly Částečně    
Rovina řezu    
Plošný snímek  
3D povrch  
ACIS modelování a editace    
Možnosti 3D orbity  
Kamera      
Render    
Vizuální styly  
Editace tělesa    
SOLPROF / SOLVIEW / SOLDRAW    
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Tisk Pro Std Plný LT
Soubory stylů vykreslování CTB a STB
Editor tabulky stylu vykreslování
Vestavěný tiskový driver
Import a editace nastavení stránky
Publikování
Výřez Max    
3D Print Studio      
Skryté a stínované vykreslení
Dávkové vykreslení    
Uspořádat rámečky    
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Programování Pro Std Plný LT
Editor souborových entit  
Zaznamenávání akcí a makra akcií      
LISP vl-, vlr-, vla- a vlax  
LISP šifrování  
(SDS/ADS)  
DCL / DCL engine / COM API  
Visual Basic for Applications (VBA)  
Podpora projektů VBA, VBI DVB  
.Net Framework  
GRX (GstarCAD Runtime eXtension) ARX  
CUI Menu Support/Diesel Expressions
Diesel Expressions ✓  ✓ 
Podpora MNU a MNS souborů
API (Nástrojové lišta a úprava menu)  
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Licencování Pro Std Plný LT
Pronájem
Lokální licence
Lokální licence s USB klíčem    
Síťová licence  

Chceli by ste si túto tabuľku uložiť či vytlačiť? Nechajte si ju poslať ako dokument PDF na vašu e-mailovú adresu.

Fill out my online form.

GSTARCAD POROVNANIE

Oboznámte sa s vlastnosťami a funkciami programov GstarCAD a AutoCAD v prehľadnej porovnávacej tabuľke členenej do kategórií.

Aktualizované porovnanie ku dňu 11.10.2018.

GSTARCAD VS. AUTOCAD | POROVNANIE VLASTNOSTÍ A FUNKCIÍ

  GstarCAD 2019 AutoCAD 2019
Files, Formats, Versions Pro Std Com LT
32-bit / 64-bit Support
.dwg/.dxf  for AutoCAD version 2.5 to latest
.pat,.shx,.lin and etc
Password Protection and Digital Signatures
File Recover and Audit
Purge
Etransmit
Sheet Set Manager
CAD Standard .dws  
DWF Underlay
PDF Underlay
DGN Import and Underlay
DWG Convert  ✓  ✓
Import to WMF, SAT, 3DS
Export to DWG, DWF, DWFX, WMF, SAT, STL, EPS, DXX, BMP,EMF
Plot and Publish  to PDF
Publish to DWF 2D & 3D
Collaboration    
IFC format    
  GstarCAD 2019 AutoCAD 2019
Interface Pro Std Com LT
Hidden Message Settings
WorkSpace command
CUI Menus and Toolbars  
CUI Import & Export
Drag and Drop Customization    
Visual Menu Customization
Ribbon/Classic
Properties Palettes
Design Center/Tool Palette/Xref Palette
Command Line
Clean Screen
Dynamic Input and Auto Complete
Content Explorer    
Clickable Command Line Options    
File Tab
  GstarCAD 2019 AutoCAD 2019
Selection, Snap & Track Pro Std Com LT
SELECTIONCYCLING
Right-Click + Drag Method
Selection Preview
Selection Effect Customization    
Quick Select
Select Similar
Multifunctional Grips Partially Partially
Osnap
Grid and Snap
Polar & OTrack
Distance from Endpoint and Divide Segments    
Group
ADDSELECTED command
Multiple command
  GstarCAD 2019 AutoCAD 2019
Dimensions Pro Std Com LT
Standard Dimensions
Associative Dimension
Quick Dimension
Qleader
Dimension Break
Multileaders
Smart Dimensioning    
  GstarCAD 2019 AutoCAD 2019
Text Pro Std Com LT
Text Align / Text Match Text Align Text Align
Change Text    
Mtext
Mtext Superscript and Subscripts    
Text
Multi-language Character Set
In-place Text Editor
Mtext Editor
Support .shx and .ttf font
Spelling
Check spelling in Mtext
Field
Revcloud
Wipeout
Text Incremental Copy    
Autobullets and Numbering    
Text on line    
Statistics Summation    
  GstarCAD 2019 AutoCAD 2019
Layers Pro Std Com LT
Auto Layer    
Change to ByLayer(SETBYLAYER)
Layer Properties Manager
Layer States Manager
Layer Translator  
Layer Walk
Layer Previous
Layer Isolate
Layer Unisolate
Layer Lock
Layer Unlock
Lock Other Layers    
Layer Freeze
Freeze Other Layer    
Thaw All Layers
Layer Off
Off Other Layer    
Trun All Layers On
Layer Merge
Layer Delete
Layer Match
  GstarCAD 2019 AutoCAD 2019
Hatch Pro Std Com LT
Gradient Hatches
Custom Patterns
Background and Color for Hatch Patterns
Trim/Extend of/to Hatch Pattern Entities
Superhatch  
  GstarCAD 2019 AutoCAD 2019
Raster images Pro Std Com LT
Raster Image Support (Clipping, Transparency, ...)
Support Kinds of Image Files (bmp,jpg,png,tga,tif,gif,pcx...)  ECW & JPEG 2000 not supported yet ECW & JPEG 2000 not supported yet
  GstarCAD 2019 AutoCAD 2019
Express Tools Pro Std Com LT
Area Table    
Break Object    
Block Break    
Graphic Compare    
Batpurge    
Layout by Path  Array path  Array path
Line2pl    
Sptpl    
GstarCAD Tools    
Plot tools    
Drawing Compare DWG COMPARE   DWG COMPARE
Delete Duplicate Objects (OVERKILL)
Drawing Lock    
  GstarCAD 2019 AutoCAD 2019
Others Pro Std Com LT
Make Shape
Import Layout as Sheet
Viewport Scale
Attribute Increment    
Define Layout Viewport from ModelSpace(M2LVPORT)    
Security  
Free Scale    
Hatch to Back
Reverse
Synchronize Attributes
Clip
Array Options
Align Tool / Arrange Tool    
Areasum    
Table
Symmetric Draw    
Outline Objects    
Smart centerlines/center marks    
Invert Fillet    
Draw and Modify Commands
Offset Multiple
Helix
Real Time Pan & Zoom
SteeringWheels    
Redraw and Regeneration
Layout and Paper Space
Layout Viewport settings
Magnifier      
Barcode & QR Code    
Cloud Storage
Design share    
Non-rectangular Viewports
Shortcut Customization (CUSTACC)    
Match Properties Across Drawings
Multilines and Multiline Styles  
Block Create and Insert
Redefine Block
Block Attribute Definition
Refedit
Hyperlink
Digitizer Integration
Scale List
Dynamic Block Insert/View
Dynamic Block Editor (BEDIT) Partially
Table Tools    
AutoXLSTable    
Pline Boolean    
Xref path repair    
Undo/Redo Preview
  GstarCAD 2019 AutoCAD 2019
3D Pro Std Com LT
Section Plane    
Flatshot  
3D Surfaces  
ACIS Modeling & Editing    
3D Orbit options  
Camera      
Render    
Visual Styles  
Solid editing    
Solprof / Solview / Soldraw    
  GstarCAD 2019 AutoCAD 2019
Printing Pro Std Com LT
CTB & STB Plot Style Files
Plot Styles Table Editor
Built-in Print Driver
Import & Editing of Page Setups
Publish
Viewport Max    
3D Print Studio      
Hide and Shade Plot
Batch Print    
Arrange frame    
  GstarCAD 2019 AutoCAD 2019
Programming Pro Std Com LT
Entity Data Editor  
Action Recording and Action Macros      
LISP vl-, vlr-, vla- and vlax  
LISP Encryption  
(SDS/ADS)  
DCL / DCL engine / COM API  
Visual Basic for Applications  
VBA VBI Projects Support DVB  
.Net Framework  
GRX (GstarCAD Runtime eXtension) ARX  
CUI Menu Support/Diesel Expressions
Diesel Expressions ✓  ✓ 
MNU and MNS File Support
API (Toolbar & Menu Customization)  
  GstarCAD 2019 AutoCAD 2019
Licensing Pro Std Com LT
Stand-alone USB dongle    
Network USB dongle    
Stand-alone License
Network License  

Chceli by ste si túto tabuľku uložiť či vytlačiť? Nechajte si ju poslať ako dokument PDF na vašu e-mailovú adresu.

Fill out my online form.

TOP