GstarCAD + AutoPEN

AutoPEN® – programy na projektovanie inžinierskych sietí

 • pozdĺžny profil kanalizácie
 • kubatúry kanalizácie
 • hydrotechnický výpočet kanalizačnej siete
 • výpočet tlakovej kanalizácie
 • pozdĺžny profil voda, plyn
 • kubatúry voda, plyn
 • prehľadný pozdĺžny profil vodovod
 • plány kladenia
 • výpočet vodovodnej siete
 • pozdĺžny profil komunikácie
 • kubatúry komunikácia
 • pozdĺžny profil vodné toky
 • kubatúry, hydraulika, vodné toky
 • situácie
 • import XYZ
 • meranie

AutoPEN je plne funkčná nadstavba ako pri použití s CAD programom GstarCAD Professional, tak aj so základnou verziou GstarCAD Standard. Výstupom sú výkresy vo formáte AutoCAD® DWG.