×

Technická podpora je pre zákazníkov s abonentnou službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365 poskytovaná zadarmo, pre zákazníkov bez abonentnej služby je bezplatná počas prvých 90 dní od zakúpenia novej licencie, resp. 30 dní od zakúpenia upgradu.

Vážení zákazníci,

v termíne od 23.12.2020 do 10.01.2021 budeme fungovať v obmedzenom režime. V prípade, že nás nezastihnete telefonicky, nás prosím kontaktujte e-mailom alebo využite kontaktný formulár, prípadne formulár technickej podpory. Ďakujeme za pochopenie.

Želáme Vám príjemné sviatky a úspešný nový rok.

— Tím GS SOFT

OnLine technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

SPUSTIŤ

Technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

ŽIADOSŤ O TECHNICKÚ PODPORU

Kontaktujte nás

Slovenská republika: +421 2 2027 5562

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Program na technické kreslenie GstarCAD Professional

DWG kompatibilný 2D/3D CAD systém
Cenovo dostupná alternatíva za "veľký" AutoCAD

Pracujete v školstve? Študujete? GstarCAD Academic License

GstarCAD Professional

Najčastejšia voľba našich zákazníkov

Program na technické kreslenie GstarCAD Professional je náš najpredávanejší CAD program. Je cenovo dostupnou alternatívou za "veľký" AutoCAD. Disponuje tými najlepšími nástrojmi pre univerzálne 2D technické kreslenie v ľubovoľnej profesii. Obsahuje úplnú funkcionalitu lacnejšej verzie GstarCAD Standard rozšírenú o ďalšie funkcie ako "Lupa" či "Dynamické bloky".

Najviac sa však odlišuje v 3D. Vezia GstarCAD Professional je doplnená o základné (neparametrické) 3D modelovanie a objemové funkcie (sčítanie, odčítanie, prienik), import (a export) modelov z iných 3D CAD/CAM programov, generovanie 2D rezov a pohľadov z 3D modelov na rýchlejšie dokončenie 2D dokumentácie, nástroje na úpravy 3D objemových telies , STL export pre 3D tlačiarne, ako aj ďalšie inovatívne nástroje.

Funkcionalita

Presné rysovanie

Uchopovaním významných bodov, zadávaním súradníc z klávesnice, kontrolou polohy kurzoru krokom či trasovaním, môžete vytvárať presné technické výkresy rýchlo, jednoducho a bez chýb.

Okamžitá odozva

Počas kreslenia, modelovania či zmien v návrhoch dostávate od programu okamžitú spätnú väzbu. Pri pohybe kurzora vidíte želaný výsledok ešte pred samotným potvrdením - ukončením príkazu.

Asociatívne kóty

Popíšte rozmery a tvary pomocou kót (lineárne, šikmé, sklopené, uhlové, reťazové, od základne, kóty priemeru a polomeru či dĺžky oblúku, atď.). Ak návrh upravíte, kóty sa prispôsobia.

Pripojenie referencií

Podložte si výkres externým súborom (xRef) DWG, DGN, PDF či iným rastrovým obrázkom. Po kalibrácii bodu vloženia a veľkosti môžete nastaviť aj priehľadnosť. Ďalej už len kreslite a kótujte.

Jednoduché zmeny

Vytvárajte rôzne varianty a zmeny návrhov. Funkcie pre kopírovanie, preťahovanie či zrkadlenie entít vybraných jednotlivo, oknom či oknom pretínania objektov vám to umožnia jednoducho a rýchlo.

3D návrhy

GstarCAD je predovšetkým o 2D. Napriek tomu v ňom vznikaú tiež pozoruhodné 3D návrhy. Je to akýsi "bonus" k prepracovanej 2D funkcionalite verzie Professional.

3D Modelovanie

Vytvárajte 3D modely kombináciou telies. Zjednotením, odčítaním a prienikom hmoty získate nové tvary. Analýza telies vám poskytne informácie o objeme, ťažisku či momentoch zotrvačnosti.

3D Orbit

Interaktívne zobrazenie modelov a možnosť nastaviť rôzne vizuálne štýly (drôtový, realistický, ...) vám poskytuje kontrolu v priebehu 3D návrhu. Zároveň môže slúžiť ako nástroj prezentácie.

Dynamický vstup

Už nemusíte neustále kontrolovať príkazový riadok. Sústreďte sa na oblasť kurzoru aj pri zadávaní z klávesnice. Funkcia AutoComplete vám navyše predvídavo ponúka zoznam možných príkazov.

Nástroj "Lupa"

Ideálna funkcia na prácu s veľkými, husto pokreslenými, výkresmi. Už nemusíte viac zoomovať a posúvať výkres po celej obrazovke, ak chcete nakresliť čiaru z bodu A do bodu B.

Vlastné rozhranie

Upravte si vzhľad a obsah menu, usporiadanie príkazov na kartách, v kaskádovom roletovom menu či v rámci panela nástrojov. Vytvorte si celé pracovné sady pre rôzne typy úloh.

Voľba prostredia

Moderný vzhľad programov ako "Ribbon" (príkazy zoskupené na páse kariet) nemusí užívateľom zvyknutým na starší AutoCAD vyhovovať. Prepnite si GstarCAD do režimu "Classic".

Rozhranie API

Vyvíjate aplikáciu pre AutoCAD? S API integrovaným do GstarCADu (LISP, VBA, .NET, GRX - obdoba ARX / AutoCAD Runtime eXtension pre aplikácie napísané v C alebo C ++) nebude jej migrácia ťažká.

Správca hladín

Je to ako rysovanie cez pauzák. Kreslite v samostatných hladinách napr. profesie v rámci jediného projektu stavby. Vaše výkresy tak budú prehľadné, organizované a ľahko čitateľné.

Formát DWG

Otvárajte DWG výkresy priamo od kolegov kresliacich v AutoCADe či "LT-čku". Doplňte svoju časť v GstarCADe. Výkres potom uložte a pošlite im ho späť. Žiadne importy či exporty. Len tímová práca.

Štandardy a normy

Vytvorte si výkresové šablóny DWT s požadovaným kótovacím štýlom, tabuľkou pier, typmi čiar, vzormi šrafúr, mierkami, rámčekom či rohovou pečiatkou. Ušetríte čas s každým novým výkresom.

Novinky a vylepšenia

Vylepšená výkonnosť

GstarCAD 2023 podporuje viac jadier (procesora), výkon sa výrazne zlepšil.

NAVICUBE

Navigačná kocka sa zobrazuje v priestore 2D alebo 3D modelu, čo umožňuje jednoduché prepínanie medzi štandardným a izometrickým zobrazením.

LISP debugger

Pomocou Visual Studio Code môžete s GstarCAD 2023 pohodlne upravovať LISP súbory.

VPSYNC

S touto novou funkciou môžete synchronizovať jeden alebo viac zobrazení rozloženia do hlavného zobrazenia rozloženia, aby sa miesta spojenia rozloženia presne zhodovali.

CLOSELINE

Označí neuzavreté koncové body medzi vybranými čiarami, krivkami alebo oblúkmi a podporuje ich uzavretie.

Ďalšie

 • Digitálny podpis...
 • SYSVARMONITOR...
 • LAYOUTMERGE...
 • CLIPIT a ďalšie...

Vylepšené vykresľovanie (PLOT)

Vo verzii GstarCAD 2022 došlo k výraznému vylepšeniu v oblasti tlače do formátu PDF, vykreslenia s priehľadnosťou, vykreslenia rastrových obrázkov a funkcie tieňované vykreslenie - režim skrytý. Výsledný efekt vykreslenia je teraz oveľa presnejší.

Obohatené nástroje pre rastre

V rámci verzie GstarCAD 2022 bol integrovaný vylepšený nástroj pre rastre, umožňujúci využívanie viac obrázkových formátov. Teraz je možné pripojiť, prezerať, upravovať a vykresľovať obrázky s objemom až miliardy pixelov.

Vylepšené kótovacie nástroje

Verzia 2022 ponúka vylepšenia príkazov DIMREASSOCIATE, DIMREGEN, DIMCENTER, novú možnosť Pretiahnutie skupiny kót a príkaz DIMLAYER, vďaka ktorým je zobrazenie kót prehľadnejšie a presnejšie.

Vylepšené multi-čiary

Verzia GstarCAD 2022 umožňuje ľahké orezávanie alebo predlžovanie multi-čiary pomocou rôznych objektov ako sú čiary, krivky, kružnice, oblúky, elipsy, spline, atď.

Rozhranie ACET

GstarCAD 2022 podporuje už 351 rozhraní Express Tools AutoCADu. Teraz je možné využívať oveľa viac nástrojov a pluginov vyvíjaných v rámci tohto rozhrania.

Ďalšie

 • Vylepšenie nástrojov hladín...
 • SDI mód (rozhranie jedného dokumentu)...
 • Vylepšenie nástrojov skupín...
 • Inovovaný príkaz CHANGEBASE a ďalšie...

Redefinovať blok

Nástroj Design Center ponúka rýchly spôsob pre aktualizáciu inštancií bloku. Funkcia Redefinovat blok umožňuje prepísať každú inštanciu bloku bez zmeny názvu bloku, a to pri zachovaní pôvodnej pozície bloku. Prípadne, pokiaľ kopírujete novšiu verziu bloku do aktívneho výkresu, blok sa neaktualizuje – namiesto toho bude obsiahnutá definícia bloku aktívneho výkresu. Pri redefinovaní bloku nie je teda potrebné nič mazať, čistiť a kopírovať.

Kontrola pravopisu

Funkcia Mtext teraz podporuje taktiež kontrolu pravopisu písaného textu. V prípade chybného zadania bude slovo zvýraznené červeným podčiarknutím. Program taktiež ponúka možnosť opravy textu výberom alternatívneho slova zo zoznamu návrhov alebo pridať slovo medzi návrhy - do slovníku.

Pracovný priestor

Nový príkaz WORKSPACE (Pracovní prostor) umožňuje vytvoriť, zmeniť a uložiť aktuálny pracovný priestor. Ribbon menu a menu Classic si teraz môžete prispôsobiť podľa vašich potrieb omnoho jednoduchšie.

Cyklický výber

Nová systémová premenná SELECTIONCYCLING umožňuje rýchle vybrať prekrývajúce sa objekty výkresu a kontrolovať nastavenie výberu objektov.

Vloženie cesty pre porovnanie výkresov

V rámci príkazového riadku, po spustení príkazu pre porovnávanie výkresov (-CMP), je možné zadať súborovú cestu k pôvodnému a novému výkresu a určiť cestu pre uloženie výkresu s porovnaním.

Nastavenie skrytých správ

V rámci dialógu Možnosti, na karte „Uživatelské nastavení“, nájdete novú možnosť „Nastavení skrytých zpráv“, ktorá riadi zobrazovanie predchádzajúcich skrytých správ. Pokiaľ bola správa skrytá, môže byť opäť viditeľná a reaktivovaná.

MOVEBAK

Nová systémová premenná MOVEBAK zmení cieľovú zložku pre záložné súbory výkresu (BAK). Po zadaní zložky je záložný súbor BAK výkresu umiestnený do tejto zložky po každom uložení.

Importovať rozvrženie ako listy

Pomocou funkcie „Správce sady listů“ môžete teraz importovať ďalšie rozvrženia do súboru sady listov.

Systémové premenné súvisiace so šrafami

Boli implementované viaceré systémové pramenné, ktoré súvisia so šrafami: HPANNOTATIVE, HPISLANDDETECTION, HPMAXAREAS, HPORIGINSTOREASDEFAULT, HPQUICKPREVTIMEOUT, HPLASTPATTERN, HPLAYER, HPLINETYPE, HPPICKMODE a HPRELATIVEPS.

Pravé tlačidlo myši + metóda ťahania

Použitím pravého tlačidla myši + ťahaním je možné vybrať objekt a držaním pravého tlačidla pretiahnuť objekt na inú pozíciu. Po uvoľnení pravého tlačidla je možné z kontextového menu zvoliť z rôznych možností ako sú Presunúť, Kopírovať, Vložiť ako blok.

Vytvoriť tvar

Nový príkaz MKSHAPE vytvára tvar definovaný na základe vybraných objektov. Veľkosť jedného tvaru je obmedzená na 2200 bajtov dát. Pokiaľ vytvoríte tvar, ktorý prekračuje toto obmedzenie, vytvorí príkaz MKSHAPE tvary so zložitou geometriou, z ktorých vytvorí jeden tvar.

Mierka výrezu

Nový príkaz VPSCALE informuje prostredníctvom príkazového riadku o reálnej mierke aktuálneho výrezu vybraného rozvrženia.

Príkaz Rovina rezu

Príkaz SECTIONPLANE (ROVINAPRŮŘ) vytvorí objekt rezu, ktorý sa v rámci 3D objektov a mračien bodov správa ako rovina rezu. Objekty roviny rezu vytvárajú rezy 3D telies, povrchov, sietí a mračien bodov. Živé rezy spolu s objektami roviny rezu používajte k analýzam modelu, rezy ukladajte ako bloky pre následné použitie v rozvrženiach a extrakcii 2D geometrie z mračna bodov.

Vylepšené orezanie

Vylepšený príkaz CLIP (Ořež) oreže vybrané objekty, napríklad bloky, externí referencie, obrázky, výrezy a podloženie (PDF nebo DGN), podľa určenej hranice. Je možné ho použiť k nahradeniu príkazu XCLIP, IMAGECLIP, VPCLIP, PDFCLIP, DGNCLIP.

Šrafa spredu dozadu

Príkaz „HATCHTOBACK“ nastaví poradie kreslenia všetkých šráf vo výkrese za všetkými ostatnými objektami. Vyberie všetky šrafy vo výkrese, vrátane šrafovacích vzorov, jednotlivých výplní a výplní gradientu a nastaví poradie ich kreslenia za všetkými ostatnými objektami. Objekty šrafy na uzamknutých hladinách budú taktiež zmenené.

Vylepšené POLE

Nové funkcie v rámci príkazu Pole umožňujú vytvárať kópie objektu usporiadané podľa vzoru OBDÉLNÍK, POLÁRNÍ alebo KŘIVKOVÉ. Teraz predstavuje objekt Pole ucelený objekt (dynamický blok), ktorý je možné upravovať určením počtu objektov, odsadenia a iných parametrov pomocí multifunkčných uzlov alebo nástrojmi panelu Ribbon.

Konverzie DWG

Príkaz DWGCONVERT konvertuje jeden alebo viac vybraných výkresových súborov do starších alebo súčasnej dostupnej verzie DWG. Nový súbor môže prepísať pôvodný a taktiež môže byť uložený ako samo-rozbaľovací EXE súbor alebo súbor ZIP.

Automatická hladina

AUTOLAYER umožňuje upravovať a predefinovať vybrané úrovne príkazov pre urýchlenie vykresľovania.

Náhľad príkazu

Zobrazí náhľad ako budú objekty vyzerať, pokiaľ budú vykonané príkazy „OŘEŽ“ „PRODLUŽ“ a „ŠRAFY“.

Pridať vybrané

Príkaz „ADDSELECTED“ vytvorí nový objekt s rovnakým typom a všeobecnými vlasťami ako má vybraný objekt, ale s inými geometrickými hodnotami. Napríklad s novým počiatočným bodom, veľkosťou a umiestnením.

Príkaz NÁSOBNE

Opakuje príkaz, pokým nie je zrušený. Príkaz, ktorý zadáte, sa bude opakovať, dokiaľ nestlačíte klávesu Esc. Pretože príkaz NKRÁT opakuje iba názov príkazu, všetky parametre musia byť špecifikované vždy znovu.

Geometrický stred

Nová možnosť pre nastavenie kreslenia, geometrický strřed, bola pridaná pre vylepšenie stredu akéhokoľvek polygonálneho objektu. Uchopí ťažisko ľubovoľnej uzavretej krivky a krivky spline.

Príkazový riadok

Teraz môžete použiť príkazy RIBBONCLOSE a RIBBON pre skrytie a zobrazenie pásu kariet. Pre zjednodušenie písania príkazov do príkazového okna sa zobrazí zoznam súvisiacich príkazov a premenných. Ak v stavovom riadku kliknete pravým tlačidlom na polárne trasovanie, režim krok alebo trasovanie objektu, zobrazí ss kontextové menu.

Štýly vykreslovania

V okne Nastavení stránky pribudla taktiež možnosť zobraziť štýly vykresľovania. Ku každej hladine môžete priradiť rôzny štýl. Používanie štýlov vám dáva veľkú flexibilitu, pretože môžu prepisovať iné vlastnosti objektu.

Voľné merítko

FREESCALE umožňuje pridať merítko objektu alebo skupine objektov bez obmedzenia na základe troch metód. Nerovnoměrná, Obdélníková a Volná. Úsečka, Kruh, Oblouk, Elipsa, Polyline a Bod môžu mať voľné merítko.

M2LVPORT

M2LVPORT vytvorí výrez v rozvržení definovanom v modelovom priestore. Následne vypočíta veľkosť výrezu podľa nastavenia pomeru a umiestni výrez v rozvrhnutom mieste. Môžete tak rýchlo vytvoriť a nastaviť výrez vašeho nákresu.

Prírastok atribútu

ATTINC pomáha špecifikovať atribúty bloku pomocou prírastkových čísel a modifikovať hodnotu atribútu bloku podľa hodnoty radenia.

Tabuľka oblasť

AREATABLE automaticky mení veľkosť a počíta oblasť uzavretého objektu a exportuje výsledok do tabuľky v nákrese.

GstarCAD Professional

Je to jednoduché. Stiahnite si bezplatnú 30-dňovú verziu a program si najprv vyskúšajte. Následne si pri objednávke trvalej licencie môžete zvoliť aj formu budúcich aktualizácií a prístupu k technickej podpore.

875 €   / licencia

ZVÁŽTE UŽ TERAZ

Ušetrite na aktualizáciách a čerpaní technickej podpory s doplnkovou abonentnou službou k trvalej licencii

GstarCAD Professional
Subscription AutoRenewal 365
Na prvý rok zadarmo.  |  0 €  215 €

Prehliadajte, tlačte, zdieľajte. Buďte mobilní. Kedykoľvek a kdekoľvek.

GstarCAD DWG FastView

Bezplatný prehliadač CAD súborov DWG, DXF, DWS pre mobilné zariadenia typu tablet či smartfón s operačným systémom Android alebo Apple iOS, ako aj pre počítače s Windows, príp. ako doplnok internetového prehliadača (bez nutnosti inštalácie).

10 ROKOV: 20% ZĽAVA

Už 10 rokov pomáhame spoločnostiam či jednotlivcom znižovať náklady na CAD. Oslavujte s nami a získajte novú licenciu GstarCAD Professional s 20% zľavou! Ku každej novej licencii GstarCAD získajte PDF to DXF Converter 365 v hodnote 65,00 € len za 6,50 €!

  dayhod.min.sek.0
 • 0
 • 0
 • 0

Ponuka je časovo obmedzená! Akcia platí len do 31.08.2019.

GstarCAD Professional
bez služby
Subscription
so službou
Subscription
GstarCAD
Professional
775,00 €
-20%
620,00 €
775,00 €
-20%
620,00 €
Subscription
AutoRenewal 365
195,00 €
0,00 €
Dodatočná zľava
-25,00 €
775,00 €
-155,00 €
620,00 €
970,00 €
-375,00 €
595,00 €
GstarCAD
PDF to DXF 365
65,00 €
-90%
6,50 €
65,00 €
-90%
6,50 €
840,00 €
-213,50 €
626,50 €
1.035,00 €
-433,50 €
601,50 €

ČÍM SKÔR OBJEDNÁTE, TÝM VIAC UŠETRÍTE

 • trvalá licencia GstarCAD 2019 Professional
 • upgrade na GstarCAD 2020 zadarmo
 • PDF to DXF Converter 365 (voliteľné) zadarmo

  dayhod.min.sek.0
 • 0
 • 0
 • 0

Ponuka je časovo obmedzená! Aktuálna výška zľavy platí do 26.11.2019.

GstarCAD 2019 Professional
Trvalá licencia
bez Subscription
Trvalá licencia
so Subscription
do 05.11.2019

24%

32%

do 26.11.2019

20%

28%

775,00 €
620,00 €
775,00 € + 195,00 €
558,00 € + 0,00 €

Prečo objednať program s abonentnou službou Subscription AutoRenewal 365

Ak si objednáte program spolu s abonentnou službou Subscription, získate prístup k upgradom a updatom softvéru. Opravy, vylepšenia ako aj nové funkcie budete mať dostupné ihneď po uvedení. Navyše, ak vyjde nová verzia AutoCADu DWG, s abonentnou službou máte istotu, že budete kompatibilný s kolegami a partnermi.

Ak si objednáte program spolu s abonentnou službou Subscription, získate bezplatnú Online technickú podporu pre lepšie zvládnutie „nepohody“ v súvislosti s neželanými udalosťami pri používaním softvéru. Môžete si dohodnúť bezplatnú telefonickú, chatovú či e-mailovú konzultáciu, ako aj asistenciu prostredníctvom vzdialenej plochy. Nemusíte nikam cestovať ani vy, rovnako ako ani pracovník našej technickej podpory.

Ak si objednáte program spolu s abonentnou službou Subscription, získate Online sériové číslo, ktoré vám umožní licenciu flexibilne prenášať (aktivovať a / alebo deaktivovať) z jedného počítača na iný. Budete tak môcť používať program kdekoľvek, nielen v kancelárii, ale aj doma či na cestách.

S abonentnou službou Subscription získate aktualizácie programu, technickú podporu či väčšinu ďalších služieb získate bez dodatočného spoplatnenia. Na rozdiel od vás, si užívatelia bez abonentnej služby budú musieť, upgrady kupovať za ceny, ktoré sú násobne vyššie, než je jeden paušálny ročný poplatok za službu. Užívatelia bez abonentnej služby si taktiež budú musieť hradiť technickú podporu už po 90-tich dňoch od zakúpenia licencie, resp. po 30-tich dňoch od zakúpenia komerčného upgradu. Navyše, ak si objednáte program spolu so službou, získate ju na prvý rok úplne zadarmo (100% zľava).

Ak si objednáte program spolu s abonentnou službou Subscription, získate prístup k inštalačným súborom a aktivácii aj starších, predchádzajúcich verzií softvéru (až po ver. 2012).

Pretože abonentná služba Subscription AutoRenewal 365 je na prvý rok zadarmo a v ďalších rokoch je výška poplatku za zlomok cien oproti cenám komerčných upgradov, krivka kumulatívnych nákladov sa v porovnaní komerčnými upgradami križuje až v piatom roku. Ak ste si istý, že nebudete potrebovať aktualizácie programu a dodatočné služby skôr, stačí ak si objednáte licenciu bez abonentnej služby a následne si objednáte upgrade raz za 5 - 6 rokov, príp. v dlhšom intervale. Ak ste si však istý, že bude potrebovať aktualizácie či dodatočné služby skôr, je z hľadiska nákladov výhodnejšie objednať si licenciu spolu s abonentnou službou Subscription.

Ak si objednáte program spolu s abonentnou službou Subscription a po čase zmeníte názor, môžete službu vypovedať v ktoromkoľvek roku, vždy však najneskôr 30 dní pred ďalším fakturačným obdobím. Ak službu ukončíte, budete mať právo používať program bez časového obmedzenie vo verzii, ktorú ste získali / získate v rámci služby ako poslednú.

Ak po čase opäť zmeníte názor, znovu máte na výber či si upgrade na aktuálnu verziu programu objednáte s abonentnou službou Subscription (na prvý rok zadarmo) alebo bez nej.

Ak si stále nie ste istý, objednajte si program spolu so službou Subscription. Získate tak nielen ďalších 11 mesiacov na „rozmyslenie“, ale aj 12 mesiacov služby zadarmo (na skúšku).

Službu Subscription AutoRenewal 365 nie je možné objednať samostatne. Ide o voliteľnú doplnkovú abonentnú službu k trvalej licencii (paušálne predplatné budúcich aktualizácií a technickej podpory), ktorá sa obnovuje každoročne automaticky, vždy k výročnému dňu, až do ukončenia / vypovedania služby. V prípade ukončenia služby má užívateľ právo používať licenciu bez časového obmedzenie vo verzii, ktorú získal v rámci služby ako poslednú. Službu je možné objednať len s novou licenciou, resp. s upgradom na najnovšiu verziu.

Viac o abonentnej službe Subscription AutoRenewal 365 (VOP).

TOP