GstarCAD + GeoWin

GeoWin umožňuje vytvárať, či udržiavať účelové mapy, od máp pre projektové účely až po základné mapy závodu, alebo technické mapy miest. Taktiež rieši oblasť technickej dokumentácie k mape, umožňuje vytvárať stavebné plány pre rekonštrukcie na základe geodeticky meraných dát, kresliť steny, vkladať prestupy, okná, dvere, atď.

GeoWin-DTM je modul pre tvorbu digitálneho modelu terénu s možnosťou vytvárať trojuholníkovou sieť s povinnými hranami, generovať vrstevnice a pozdĺžne alebo priečne profily, či počítať kubatúry – ako medzi trojuholníkovou sieťou a porovnávacou rovinou, tak medzi dvoma trojuholníkovými sieťami.

GeoWin a GeoWin-DTM sú plne funkčné nadstavby ako pri použití s CAD programom GstarCAD Professional, tak aj so základnou verziou GstarCAD Standard. Výstupom sú výkresy vo formáte AutoCAD® DWG.