GstarCAD + TcpMDT

Riešenia, ktoré uľahčujú projektovanie v oblasti cestných projektov, železníc, tunelov, priehrad, elektrického vedenia, potrubia a všetky druhy stavebných prác.

MDT, nadstavba používaná tisíckami užívateľov po celom svete, je kompletným riešením pre realizáciu všetkých typov topografických projektov, s možnosťou modelovania terénu a spracovanie komplexných projektov ciest alebo urbanizácie.


Standard TcpMDT

Zameranie, digitálny model terénu, obrysy, profily a objemy.

Umožňuje modelovať terén pomocou bodov meraných akúkoľvek totálnou stanicou alebo prijímačom GNSS, importom súborov alebo pripojením k webovým službám. Poskytuje možnosti pre generovanie vrstevníc, kreslenie profilov a prierezov, výpočet objemov, 3D vizualizáciu terénu, mapy sklonov, import a export súborov GIS atď. Nadstavba tiež obsahuje funkcie pre prácu s grafmi a rozsiahlu paletu ďalších nástrojov.

Kľúčové vlastnosti:

 • Správa bodov
 • Digitálny model terénu
 • Vrstevnice
 • Profily a prierezy
 • Objem medzi modelmi
 • Raster a 3D reprezentácie

TcpMDT Professional

Riešenie typu „všetko v jednom“ pre zememeračské projekty a projekty stavebného inžinierstva.

Zahŕňa všetky funkcie štandardnej verzie a poskytuje nástroje pre navrhovanie vodorovných a zvislých zarovnaní, kreslenie šablón projektov, reporty plochy a objemu, vytyčovanie, virtuálnu prehliadku, meranie a ponuky (kvóty), vodné, kanalizačné a dažďové siete atď. Tento softvér je vhodnou voľbou pre všetky druhy projektov zamerania ciest, urbanizácie, lomov … Následne ich možno ľahko integrovať do pracovných tokov OpenBIM prostredníctvom výmeny súborov IFC a LandXML.

Kľúčové vlastnosti:

 • Správa bodov
 • Digitálne model terénu
 • Vrstevnice
 • Profily a prierezy
 • Objem medzi modelmi
 • Raster a 3D reprezentácie
 • Návrh vodorovného a zvislého zarovnania
 • Úseky projektu a cestné zátarasy
 • Zemné práce
 • Vytýčenie
 • Virtuálna prehliadka