×
Technická podpora je pre zákazníkov s abonentnou službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365 poskytovaná zadarmo, pre zákazníkov bez abonentnej služby je bezplatná počas prvých 90 dní od zakúpenia novej licencie, resp. 30 dní od zakúpenia upgradu.

OnLine technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

SPUSTIŤ

Technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

ŽIADOSŤ O TECHNICKÚ PODPORU

Kontaktujte nás

Slovenská republika: +421 2 2027 5562

KONTAKTNÝ FORMULÁR

CREATE ACCOUNT

CADprofi HVAC & Piping

CADprofi HVAC & Piping je parametrická CAD aplikácia pre projektovanie technického zariadenia budov. Aplikácia podporuje užívateľa pri projektovaní v oblastiach vykurovania, ventilácie, klimatizácie, potrubia a iných technologických zariadení.

Modul HVAC & Piping obsahuje knižnice objektov, ktoré umožňujú návrh zariadení akéhokoľvek typu: HVAC (vykurovanie, ventilácia, klimatizácia), potrubí, plynu, zdravotnej a požiarnej bezpečnostnej techniky, chladiace inštalácie, rovnako ako iné druhy technologických zariadení pre pozemné a priemyselné stavby. Funkcia navrhovania plánov a diagramov, spoločne s izometrickými pohľadmi, umožňuje užívateľovi použiť jediné softwarové riešenie pri navrhovaní komplexných projektov.

Výkresy vytvorené pomocou CADprofi sú 100% kompatibilné s DWG a DXF formátom a môžu byť editované inými programami bez použitia CADprofi.

Prezentácia CADprofi HVAC & Piping

Popis

 • Komplexné symboly - vykurovanie, inštalatérske práce, voda, plyn, požiarna a bezpečnostná technika, vetranie, klimatizácia, automatizácie priemyslu, atď.
 • Projektovanie všetkých druhov zložitých inštalácií (vykurovanie, inštalatérske práce, voda, plyn, požiarna a bezpečnostná technika, vetranie, klimatizácie, automatizácia priemyslu, atď.)
 • Uľahčenie kreslenia plánov, rezov, diagramov a izometrické pohľady
 • Automatická kresba potrubia a vzduchotechniky
 • Automatické spájanie kanálov a potrubí.
 • Rýchle konštruovanie pomocou symbolov a objektov One-Click technológiou
 • Automatické generovanie vizuálnych symbolov legendy
 • Knižnica zariadení od popredných výrobcov v mnohých priemyselných odvetviach
 • Automatický sprievodca číslovaním
 • Manažér vlastného užívateľského obsahu (bloky, kreslenie rámčekov, symboly, atď.)
 • Automatické generovanie kusovníkov materiálov
 • Mnoho prednastavených šablón k vytvoreniu rôznych kusovníkov
 • Možnosť vytvoriť si vlastný zoznam kusovníkov pre akýkoľvek výber prvkov výkresu
 • Priame vloženie kusovníkov do výkresu
 • Vkladanie grafických legiend a tabuliek do výkresu
 • Spracovanie dát z viacerých výkresov
 • do formátu PDF, RTF(DOC), XLS, XLM, CSV, HTML a iných
 • TOP