×

Technická podpora je pre zákazníkov s abonentnou službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365 poskytovaná zadarmo, pre zákazníkov bez abonentnej služby je bezplatná počas prvých 90 dní od zakúpenia novej licencie, resp. 30 dní od zakúpenia upgradu.

Vážení zákazníci,

v termíne od 23.12.2020 do 10.01.2021 budeme fungovať v obmedzenom režime. V prípade, že nás nezastihnete telefonicky, nás prosím kontaktujte e-mailom alebo využite kontaktný formulár, prípadne formulár technickej podpory. Ďakujeme za pochopenie.

Želáme Vám príjemné sviatky a úspešný nový rok.

— Tím GS SOFT

OnLine technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

SPUSTIŤ

Technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

ŽIADOSŤ O TECHNICKÚ PODPORU

Kontaktujte nás

Slovenská republika: +421 2 2027 5562

KONTAKTNÝ FORMULÁR

GstarCAD Collaborative Design

Znásobenie produktivity projekčných tímov i jednotlivcov

Team Engineering & Design Data Management

 • Znásobenie produktivity v návrhom procese simultánnou prácou 2 a viac projektantov súčasne na jednom DWG výkrese
 • Podrobné uchovávanie histórie rozpracovanosti etáp a variantov DWG výkresu
 • Vetvenie a návrat do ktoréhokoľvek z predošlých etáp návrhu / variantov DWG výkresu
 • Úspora dátového úložiska patentovanou technológiu prírastkového uchovávania údajov o zmenách výkresu DWG
 • Patentovaná technológia referenčných väzieb a uzamykania editovaných objektov
  • dočasné uzamykanie na úrovni editovaných objektov (nie celých výkresov)
  • možnosť obojsmerného prepojenia xRefov (napr. pre rôzne tímy profesií)
 • Administrácia:
  • správa projektov a dátových úložísk
   • vlastný podnikový server
   • Cloudová služba (pripravuje sa)
  • definovanie rolí a oprávnení
  • správa tímov (skupín) a jednotlivcov (projektantov)
 • Podporované DWG kompatibilné CAD systémy:
  • GstarCAD Professional
  • GstarCAD Standard
  • GstarCAD Architecture
  • GstarCAD Mechanical
  • AutoCAD (pripravuje sa)
  • iné (plán do budúcna)

Výhody systému GstarCAD Collaborative Design

Prírastkové ukladanie
a prenos výkresových súborov

Viacčlenné a viacsmerné
výkresové referencie

Plánovaná, synchronizovaná a voľná
aktualizácia výkresových súborov

Inteligentné riadenie verzie
výkresu a trasovanie

Viacčlenné a viacsmerné výkresové referencie

 • Podpora obojsmerných, vnorených a kruhových referencií
 • Jednoduché sledovanie vývoja návrhu iných tímov a členov
 • Možnosť kedykoľvek zobraziť, skryť a odpojiť referenčný výkres
 • Kontrola a riadenie konfliktov a kolízií, zníženie chybovosti návrhov v počiatočných fázach

Flexibilné riadenie výkresových referencií

 • Stručná a jasná stromová štruktúra vzťahov medzi výkresovými referenciami
 • Automatické prerušenie vnorených a kruhových referencií
 • Možnosť zbalenia/rozbalenia vzťahov referencie a skrytie/zobrazenie referencie v akomkoľvek čase
 • Zosivené zobrazenie referenčného výkresu, jednoduchý spôsob prehliadania a editácie aktuálneho výkresu

Plánované, synchronizované a voľné predkladanie a aktualizácia výkresových súborov

 • Plánované schvaľovanie a aktualizácia aktuálnych výkresov, spolupráca v reálnom čase
 • Pripomenutie v reálnom čase, používateľ rozhoduje o potvrdení a aktualizácii výkresu
 • Užívateľ rozhoduje o čase potvrdenia a aktualizácie výkresu alebo pracuje v režime Offline a potvrdenie a aktualizácie vykonáva až keď je v režime Online

Prírastkové ukladanie a prenos výkresových súborov

 • Systém ukladá a potvrdzuje iba zmeny v návrhoch, čím dochádza k zníženiu množstva ukladaných a prenášaných dát
 • Zabezpečenie efektívnosti a vhodného načasovania aktualizácie údajov

Inteligentné riadenie verzie výkresu a trasovanie

 • Každé potvrdenie návrhu je uchovávané ako samostatná verzia (prírastkové ukladanie)
 • Možnosť zobraziť historické verzie na základe dátumov a prístupov
 • Možnosť dohľadania a obnovy historickej verzie

Jednoduchý spôsob kontroly zmien v referenčných výkresoch

 • Kontrola zmien všetkých referenčných výkresov v rovnakom čase
 • Zobrazenie zmien v návrhu pomocou farebného rozlíšenia alebo detailné kontroly jednotlivých položiek
 • Možnosť úpravy výkresov podľa zmien
 • Možnosť prepnutia potvrdených zmien na režim Nezobrazovať

Riadenie rolí a oprávnení v rámci projektu

 • Vedúci projektu môže priradiť jednotlivým členom projektového tímu role - funkcie a príslušné povolenia
 • Každý člen má prístup k výkresovým súborom v závislosti od pridelených oprávnení (čítanie/zmeny/ukladanie/potvrdenie)
 • Každý člen tímu môže exportovať výkresové súbory v závislosti od pridelených oprávnení

Pohodlný import a export projektu

 • Jednoduchý spôsob importovania externých referencií projektu do systému Collaborative Design
 • Automatické konvertovanie vzťahov externých referencií na vzťahy systému Collaborative Design
 • Jednoduchý spôsob exportu projektu vytvoreného v rámci Collaborative Design do DWG výkresov

Ukážka práce v GstarCAD Collaborative Design

TOP