GstarCAD + RailCAD

RailCAD je CAD nadstavba. Špecializovaná na návrh konštrukčného a geometrického usporiadania koľají a ich priestorovej polohy. Umožňuje tiež vytvárať návrh výhybkových konštrukcií a priečnych rezov.

RailCAD je plne funkčná nadstavba ako pri použití s CAD programom GstarCAD Professional, tak aj so základnou verziou GstarCAD Standard. Výstupom sú výkresy vo formáte AutoCAD® DWG.

Ústav železničních konstrukcí a staveb
Fakulta stavební VUT v Brně