GstarCAD + TDS-Technik

TDS Technik je CAD nadstavba pre strojárske konštruovanie. Obsahuje nástroje pre efektívnu tvorbu konštrukčnej dokumentácie:

  • knižnica normalizovaných prvkov
  • strojárenské výpočty a výpočty rozvinu plášťa plechových dielov
  • zostavy a podzostavy pre spracovanie konštrukčných celkov
  • vytváranie a spracovanie kusovníkov
  • značky pre strojárske technické kreslenie
  • analýza sústavy tolerancií a uložení podľa ISO

TDS-Technik je plne funkčná nadstavba ako pri použití s CAD programom GstarCAD Professional, tak aj so základnou verziou GstarCAD Standard. Výstupom sú výkresy vo formáte AutoCAD® DWG.