×

Technická podpora je pre zákazníkov s abonentnou službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365 poskytovaná zadarmo, pre zákazníkov bez abonentnej služby je bezplatná počas prvých 90 dní od zakúpenia novej licencie, resp. 30 dní od zakúpenia upgradu.

Vážení zákazníci,

v termíne od 23.12.2020 do 10.01.2021 budeme fungovať v obmedzenom režime. V prípade, že nás nezastihnete telefonicky, nás prosím kontaktujte e-mailom alebo využite kontaktný formulár, prípadne formulár technickej podpory. Ďakujeme za pochopenie.

Želáme Vám príjemné sviatky a úspešný nový rok.

— Tím GS SOFT

OnLine technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

SPUSTIŤ

Technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

ŽIADOSŤ O TECHNICKÚ PODPORU

Kontaktujte nás

Slovenská republika: +421 2 2027 5562

KONTAKTNÝ FORMULÁR

2D CAD program na strojárenské kreslenie GstarCAD Mechanical

DWG strojárenský 2D CAD s 3D funkciami
Výhodná alternatíva za AutoCAD Mechanical

Pracujete v školstve? Študujete? GstarCAD Academic License

To najlepšie, čo máme pre strojárov

2D CAD program na strojárenské kreslenie GstarCAD Mechanical obsahuje úplnú funkcionalitu programu GstarCAD Professional, ako aj ďalšie funkcie urýchľujúce tvorbu 2D strojárskej dokumentácie. Program obsahuje databázu normalizovaných súčiastok a oceľových profilov, značky a symboly strojárskeho kreslenia, číslovanie pozícií či generovanie kusovníkov a tabuliek dier s možnosťou exportu.

GstarCAD Mechanical spolupracuje s 3D CAD systémami ako Autodesk Inventor, SolidEdge, Solidworks, PTC/Creo atď. formou importu 3D objemových modelov s možnosťou ich jednoduchšie upravovať či generovať z nich 2D rezy a pohľady. Program podporuje neparametrické 3D objemové modelovanie, základné 3D objemové funkcie (sčítanie, odčítanie, prienik), STL export pre 3D tlač a pod.


Po akvizícii nemeckej strojárenskej nadstavby Genius for AutoCAD a Genius for AutoCAD LT (Genius-CAD Software GmbH) ukončila po roku 1998 spoločnosť Autodesk vývoj týchto nadstavieb a nahradila ich programom AutoCAD Mechanical, ktorý je obzvlášť rozšírený v Nemecku a Japonsku. GstarCAD Mechnical je v súčasnosti jediným programom na trhu, ktorý je plnohodnotnou a cenovo dostupnou náhradou za AutoCAD Mechanical s kompatibilitou nielen na úrovni formátu DWG, ale aj na úrovni objektov (značky, symboly, tabuľky, kusovníky, ...) či manažmentu hladín.

Funkcionalita

Kreslenie výkresov

Jednoduchšie kreslenie strojárskych výkresov pomocou inteligentných nástrojov, ako sú otvory, stredové a konštrukčné čiary či ďalšie nástroje.

Značky a symboly

Rýchle popisovanie výrobných výkresov vďaka rôznym druhom symbolov a značiek, vrátane značiek drsností, tolerancií tvaru a polohy, zvarov atď.

Kreslenie zostáv

Automatická tvorba detailov, riešenie viditeľnosti súčiastok v pohľadoch a rezoch zostáv, rýchla aktualizácia zmien po úprave predošlých návrhov.

Číslovanie a pozície

Jednoduchšie dokončenie výkresov strojárskych zostáv vďaka funkcii zarovnávania pozícií a automatickému číslovaniu komponentov.

3D Modelovanie

Vytvárajte 3D modely kombináciou telies. Zjednotením, odčítaním a prienikom hmoty získate nové tvary. Analýza telies vám poskytne informácie o objeme, ťažisku či momentoch zotrvačnosti.

3D Orbit

Interaktívne zobrazenie modelov a možnosť nastaviť rôzne vizuálne štýly (drôtový, realistický, ...) vám poskytuje kontrolu v priebehu 3D návrhu. Zároveň môže slúžiť ako nástroj prezentácie.

Automatické kótovanie

Kótovanie niekoľkých rozmerov naraz výberom geometrie s minimálnym vstupom. Výsledkom sú skupiny lineárnych či zarovnaných kót.

Power kótovanie

Jednoduchšie kótovanie nastavením relevantným pre výrobu, integrácia tolerancií a lícovania, automatické odsadenie prekrývajúcich sa kót.

Mechanical Layer Manager

Funkcia Automatic Property Management vytvára objekty v konkrétnej hladine. Ak hladina nejestvuje, príkaz ju sám vytvorí.

Zoznamy a kusovníky

Automatické generovanie kusovníkov z nakupovaných a vyrábaných súčiastok použitých vo výkrese, aktualizácia pri zmene návrhu a prečíslovanie pozícií.

Tabuľky tolerancií a lícovania

Automaticky vytvára zoznam použitých tolerancií v kótach a lícovaní a umiestní ich do tabuľky vo výkrese. Pri zmenách kót sa tabuľka aktualizuje.

Asociatívne tabuľky dier

Generuje tabuľky dier pre vŕtanie (CNC), ktoré sú dynamicky aktualizované, čím sa eliminuje chybovosť inak spojená s vytváraním a úpravou tabuliek ručne.

Strojárenské štandardy a normy

Obojsmerná kompatibilita s AutoCADom Mechanical na úrovni objektov (tabuľky, kusovníky, značky, ...), ako aj systému hladín a mierok.

Knižnica

Funkcia Knižnica zjednodušuje prácu s výkresmi a správu súborov. Štruktúra priečinkov v knižnici sa môže líšiť od štruktúry adresárov na pevnom disku.

GstarCAD Mechanical

Je to jednoduché. Stiahnite si bezplatnú 30-dňovú verziu a program si najprv vyskúšajte. Následne si pri objednávke trvalej licencie môžete zvoliť aj formu budúcich aktualizácií a prístupu k technickej podpore.

1.575 €   / licencia

ZVÁŽTE UŽ TERAZ

Ušetrite na aktualizáciách a čerpaní technickej podpory s doplnkovou abonentnou službou k trvalej licencii

GstarCAD Mechanical
Subscription AutoRenewal 365
Na prvý rok zadarmo.  |  0 €  395 €

Prehliadajte, tlačte, zdieľajte. Buďte mobilní. Kedykoľvek a kdekoľvek.

GstarCAD DWG FastView

Bezplatný prehliadač CAD súborov DWG, DXF, DWS pre mobilné zariadenia typu tablet či smartfón s operačným systémom Android alebo Apple iOS, ako aj pre počítače s Windows, príp. ako doplnok internetového prehliadača (bez nutnosti inštalácie).

Fill out my online form.

10 ROKOV: 20% ZĽAVA

Už 10 rokov pomáhame spoločnostiam či jednotlivcom znižovať náklady na CAD. Oslavujte s nami a získajte novú licenciu GstarCAD Mechanical s 20% zľavou! Ku každej novej licencii GstarCAD získajte PDF to DXF Converter 365 v hodnote 65,00 € len za 6,50 €!

    dayhod.min.sek.0
  • 0
  • 0
  • 0

Ponuka je časovo obmedzená! Akcia platí len do 31.08.2019.

GstarCAD Mechanical
bez služby
Subscription
so službou
Subscription
GstarCAD
Mechanical
1.375,00 €
-20%
1.100,00 €
1.375,00 €
-20%
1.100,00 €
Subscription
AutoRenewal 365
345,00 €
0,00 €
Dodatočná zľava
-25,00 €
1.375,00 €
-275,00 €
1.100,00 €
1.720,00 €
-645,00 €
1.075,00 €
GstarCAD
PDF to DXF 365
65,00 €
-90%
6,50 €
65,00 €
-90%
6,50 €
1.440,00 €
-333,50 €
1.106,50 €
1.785,00 €
-703,50 €
1.081,50 €

GstarCAD Mechanical | Porovnávacia tabuľka

FunkcieGstarCAD StandardGstarCAD ProfessionalGstarCAD Mechanical
Plná 2D-CAD funkcionalita✔✔✔
Známe CAD prostredie✔✔✔
AutoCAD DWG kompatibilita✔✔✔
AutoXlsTable (MS Excel prepojenie)✔✔✔
PDF to DXF/DWG Converter*✔✔✔
Multijazyková (vrátane českej verzie)✔✔✔
Lokálna licencia (sériové číslo)✔✔✔

* za príplatok
FunkcieGstarCAD StandardGstarCAD ProfessionalGstarCAD Mechanical
Sieťová licencia* (plávajúca licencia)
Nadstavby* & API (LISP, VBA, GRX, .NET)
Editor dynamických blokov (BEDIT)(čiastočne)
3D-plochy
3D-orbit možnosti
Rendering
Modelovanie 3D-objemových telies (neparametrické)
3D-import / -export - ACIS (.SAT)
3D to 2D (Solprof, Solview, Soldraw)
Lupa

* za príplatok
FunkcieGstarCAD StandardGstarCAD ProfessionalGstarCAD Mechanical
Kompatibilita s výkresmi AutoCAD Mechanical✔
Podpora medzinárodných noriem✔
Výkonné konštrukčné nástroje✔
Mechanical - Symboly popisov✔
Mechanical - normalizované prvky✔
Správa viditeľnosti prekrytých hrán✔
Asociatívne tabuľky dier✔
Asociatívne číslovanie pozícií a kusovníky✔
Data Management konektivita *✔

* za príplatok

Prečo objednať program s abonentnou službou Subscription AutoRenewal 365

Ak si objednáte program spolu s abonentnou službou Subscription, získate prístup k upgradom a updatom softvéru. Opravy, vylepšenia ako aj nové funkcie budete mať dostupné ihneď po uvedení. Navyše, ak vyjde nová verzia AutoCADu DWG, s abonentnou službou máte istotu, že budete kompatibilný s kolegami a partnermi.

Ak si objednáte program spolu s abonentnou službou Subscription, získate bezplatnú Online technickú podporu pre lepšie zvládnutie „nepohody“ v súvislosti s neželanými udalosťami pri používaním softvéru. Môžete si dohodnúť bezplatnú telefonickú, chatovú či e-mailovú konzultáciu, ako aj asistenciu prostredníctvom vzdialenej plochy. Nemusíte nikam cestovať ani vy, rovnako ako ani pracovník našej technickej podpory.

Ak si objednáte program spolu s abonentnou službou Subscription, získate Online sériové číslo, ktoré vám umožní licenciu flexibilne prenášať (aktivovať a / alebo deaktivovať) z jedného počítača na iný. Budete tak môcť používať program kdekoľvek, nielen v kancelárii, ale aj doma či na cestách.

S abonentnou službou Subscription získate aktualizácie programu, technickú podporu či väčšinu ďalších služieb získate bez dodatočného spoplatnenia. Na rozdiel od vás, si užívatelia bez abonentnej služby budú musieť, upgrady kupovať za ceny, ktoré sú násobne vyššie, než je jeden paušálny ročný poplatok za službu. Užívatelia bez abonentnej služby si taktiež budú musieť hradiť technickú podporu už po 90-tich dňoch od zakúpenia licencie, resp. po 30-tich dňoch od zakúpenia komerčného upgradu. Navyše, ak si objednáte program spolu so službou, získate ju na prvý rok úplne zadarmo (100% zľava).

Ak si objednáte program spolu s abonentnou službou Subscription, získate prístup k inštalačným súborom a aktivácii aj starších, predchádzajúcich verzií softvéru (až po ver. 2012).

Pretože abonentná služba Subscription AutoRenewal 365 je na prvý rok zadarmo a v ďalších rokoch je výška poplatku za zlomok cien oproti cenám komerčných upgradov, krivka kumulatívnych nákladov sa v porovnaní komerčnými upgradami križuje až v piatom roku. Ak ste si istý, že nebudete potrebovať aktualizácie programu a dodatočné služby skôr, stačí ak si objednáte licenciu bez abonentnej služby a následne si objednáte upgrade raz za 5 - 6 rokov, príp. v dlhšom intervale. Ak ste si však istý, že bude potrebovať aktualizácie či dodatočné služby skôr, je z hľadiska nákladov výhodnejšie objednať si licenciu spolu s abonentnou službou Subscription.

Ak si objednáte program spolu s abonentnou službou Subscription a po čase zmeníte názor, môžete službu vypovedať v ktoromkoľvek roku, vždy však najneskôr 30 dní pred ďalším fakturačným obdobím. Ak službu ukončíte, budete mať právo používať program bez časového obmedzenie vo verzii, ktorú ste získali / získate v rámci služby ako poslednú.

Ak po čase opäť zmeníte názor, znovu máte na výber či si upgrade na aktuálnu verziu programu objednáte s abonentnou službou Subscription (na prvý rok zadarmo) alebo bez nej.

Ak si stále nie ste istý, objednajte si program spolu so službou Subscription. Získate tak nielen ďalších 11 mesiacov na „rozmyslenie“, ale aj 12 mesiacov služby zadarmo (na skúšku).

Službu Subscription AutoRenewal 365 nie je možné objednať samostatne. Ide o voliteľnú doplnkovú abonentnú službu k trvalej licencii (paušálne predplatné budúcich aktualizácií a technickej podpory), ktorá sa obnovuje každoročne automaticky, vždy k výročnému dňu, až do ukončenia / vypovedania služby. V prípade ukončenia služby má užívateľ právo používať licenciu bez časového obmedzenie vo verzii, ktorú získal v rámci služby ako poslednú. Službu je možné objednať len s novou licenciou, resp. s upgradom na najnovšiu verziu.

Viac o abonentnej službe Subscription AutoRenewal 365 (VOP).

TOP