Nový Dynamický vstup

Tradičný vzhľad dynamického vstupu bol rozšírený integráciou príkazového riadku. Táto zmena predstavuje veľký prínos v podobe zväčšenia pracovného priestoru a zníženia záťaže pre oči.

Zvyčajne, keď používateľ spustí príkaz s niekoľkými možnosťami, najprv sa musí pre výber správnej možnosti zamerať na príkazový riadok (ak je príkazový riadok zapnutý) a nesústredí sa teda na kresliacu plochu. V mnohých prípadoch tiež nie je možné pomocou popisov dynamického vstupu zobraziť všetky voľby príkazov a kreslenie sa spomaľuje.

Teraz, vo verzii GstarCAD 2016, zobrazuje dynamický vstup všetky možnosti príkazu, a tie možno vybrať rôznymi spôsobmi. Vďaka tomuto vylepšeniu už používatelia nebudú potrebovať príkazový riadok, či už ukotvený alebo plávajúci, získajú viac pracovného priestoru s zobrazením väčšej plochy výkresu a hlavne, všetko sústredenie bude smerovať na správne miesto, bez rušenia koncentrácie na príkazový riadok.

Aké sú metódy pre výber príkazu v dynamickom vstupe?

  1. metóda: Po zadaní príkazu vyberte zvolenú možnosť napísaním podčiarknutého VEĽKÉHO písmena a stlačte ENTER. Následne sa v nápovede zobrazí výzva príkazu.
  2. metóda: Po zadaní príkazu použite pre výber klávesové šípky (vpravo / vľavo) a stlačte ENTER. Vybraná možnosť je zvýraznená. V rámci tejto metódy je možné tiež po stlačení klávesovej šípky vpravo vybrať zvolenú možnosť použitím kurzora myšky. Po umiestnení kurzora nad vybranú možnosť dôjde k jej zvýrazneniu.

Ako možno metódu výberu príkazu v dynamickom vstupe zrýchliť?

V rámci dialógového okna Nastavenie kreslenia, v karte Dynamický vstup, v sekcii Dynamické výzvy nájdete možnosť „Automatické vkládání při shodě s klíčovým slovem„. Po napísaní príkazu VEĽKÝM písmom bude tento príkaz vykonaný automaticky, bez nutnosti stlačenia klávesy ENTER.

Je možné nápovedu k dynamickému vstupu ukotviť?

V rámci dialógového okna Nastavenie kreslenia, v karte Dynamický vstup, v sekcii Dynamické výzvy nájdete možnosť „Zobrazit výzvu příkazu a zadání příkazu u kurzoru„. V predvolenom stave je táto možnosť zaškrtnutá, ak zaškrtnutie zrušíte, dynamický vstup bude ukotvený a mimo oblasť kurzoru.

Ak je dynamický vstup ukotvený, v predvolenom stave je na 50% priehľadný. V rámci pracovného priestoru možno kurzorom pohybovať úplne voľne, po presunutí kurzora nad dynamický vstup sa vybraná možnosť zvýrazní a kurzorom ju možno vybrať.

Je možné dynamický vstup v rámci pracovného priestoru presúvať pomocou kurzora?

Ak bola vybraná možnosť „Zobrazit výzvu příkazu a zadání příkazu u kurzoru„, nápovedu dynamického vstupu možno pomocou kurzora ľubovoľne presúvať.