Úprava 3D objemových modelov

Vo verzii GstarCAD 2016 je možné pomocou príkazu SOLIDEDIT využívať možnosti úpravy 3D objemových telies, napr. vtlačiť hrany, kopírovať a priradiť farby k hranám, vytiahnuť, posunúť, odsadiť, otočiť, zúžiť, vymazať a priradiť farby a materiály k plochám, atď.