Flexibilná editácia kriviek

Objekty kriviek podporujú teraz vo verzii GstarCAD 2016 multifunkčné možnosti. Dostupné funkcie (Pretiahnutie, Pridanie vrcholu a Konverzia na oblúk) možno zobraziť pri presúvaní kurzora nad bodom krivky, následne potom môžete vybrať voľbu priamo zo zobrazeného kontextového menu. Dostupnými funkciami môžete prechádzať stlačením Ctrl, alebo zvoliť jednu z možností z ponuky pravým tlačidlom myši. Ikony vedľa kurzora označujú aktívnu funkciu.