Doplnenie karty Plot & Publish

Dialógové okno Možnosti teraz obsahuje novú kartu (Vykresľovanie a publikovanie). Užívateľ môže spravovať možnosti súvisiace s vykresľovaním a publikovaním.

Predvolené nastavenie tlače pre nové výkresy

Riadi predvolené nastavenie vykresľovania pre nové alebo staršie výkresy.

  • Použiť ako predvolené výstupné zariadenie: Nastaví predvolené výstupné zariadenia pre nové a staršie výkresy. Zobrazí zoznam všetkých konfiguračných súborov tlačiarní (PC3), ktoré sa našli v ceste vyhľadávania konfiguračných súborov tlačiarní a všetkých systémových tlačiarní, ktoré sú v systéme nainštalované.
  • Použiť posledné úspešné nastavenie tlače: Vykresľovanie sa prispôsobí poslednému úspešnému nastaveniu vykreslenia.
  • Pridať alebo konfigurovať plotre: Zobrazí okno Správcu plotrov (okno systému Windows).

Vykresľovanie do súboru: Určuje predvolené umiestnenie pre vykresľovanie do súboru.

Hlavné možnosti vykreslenia

Zachovať veľkosť papiera podľa layoutu, ak je možné: Použije veľkosť papiera definovanú v dialógovom okne Nastavenie stránky, ak je vybrané výstupné zariadenie schopné tlačiť na túto veľkosť papiera. Ak vybrané výstupné zariadenie nemôže tlačiť na zadanú veľkosť papiera, program zobrazí upozornenie a použije veľkosť papiera nastavenú buď v konfigurácii plotra (súbor PC3), alebo v predvolenom systémovom nastavení stránky, ak je výstupným zariadením systémová tlačiareň.

Použiť rozmer papiera podľa zariadenia: Použije veľkosť papiera nastavenú buď v konfigurácii plotra (súbor PC3) alebo v predvolenom nastavení stránky, ak je výstupným zariadením systémová tlačiareň.

Skryť systémové tlačiarne: Riadi, či sú v dialógoch Vykresľovanie a Nastavenie stránky zobrazované systémové tlačiarne Windows. Táto voľba skrýva iba štandardné systémové tlačiarne Windows. Neskrýva systémové tlačiarne Windows, ktoré boli konfigurované s použitím sprievodcu Pridať ploter.

Určiť odsadenie vykreslenia relatívne k

  • Potlačiteľnej ploche: Nastavuje odsadenie vzhľadom k oblasti tlače.
  • Okraju papiera: Nastaví odsadenie vykreslenie vzhľadom k okraju papiera.

Nastaviť označenia výkresu: Otvorí dialóg Označenie výkresu

Nastaviť tabuľky štýlu vykresľovania: Otvorí dialóg nastavenia tabuľky štýlu vykresľovania