Nové Uchopenia objektov

Vzdialenosť od koncového bodu

Vo verzii GstarCAD 2016 teraz nájdete v karte Uchopenie objektov novo pridanú možnosť Vzdialenosť od koncového bodu. Táto voľba umožňuje uchopenia v určitej vzdialenosti od ľubovoľného koncového bodu objektov, ako sú čiary, oblúky, spline, krivky, elipsovité oblúky, Multi-čiary a všetky ostatných čiary. Po umiestnení kurzora nad koncový bod objektu sa zobrazí zelený bod uchopenia v želanej vzdialenosti.

Rozdeliť na segmenty

V karte Uchopenie objektov tiež nájdete novú možnosť Rozdeliť na segmenty. Táto voľba umožňuje uchopenie v mieste rozdelených objektov, ako sú čiary, oblúky, spline, krivky, elipsovitý oblúky, Multicar a všetkých ostatných čiar, na rovnako dlhé segmenty. Predtým, ak ste chceli nájsť body rozdelenia na segmenty, bolo nutné tieto body najskôr vytvoriť a až potom ich uchopiť. Teraz sa po umiestnení kurzora nad objekt zobrazí zelený bod uchopenia v automaticky vypočítanej vzdialenosti.