Rýchle rozpoznanie príkazu

V rámci vylepšenia dynamického vstupu bolo automatické doplňovanie príkazov obohatené o ikony príkazu. Pri písaní príkazu v dynamickom vstupe sa zobrazí zoznam všetkých príkazov zhodných so zadaným výrazom. Vďaka zvýrazneniu a grafickým ikonám možno správny príkaz nájsť oveľa rýchlejšie.

V dialógovom okne „Nastavení kreslení„, v karte „Dynamický vstup“ si môžu používatelia zvoliť viacero možnosťou automatického dopĺňania, ako je zoznam návrhov, zobraziť ikony a zobraziť systémové premenné, podľa vizuálnych potrieb.