Optimalizácia zobrazenia

Verzia GstarCAD 2016 poskytuje vylepšenia v oblasti zobrazovania objektov a schopnosti uchopenia bodov s väčšou presnosťou. Teraz, pri približovaní a odďaľovaní, si kružnice a oblúky, bez ohľadu na to, z koľkých objektov sú vytvorené, zachovávajú rovnaký tvar (bez zjednodušovania kontúr).