Optimalizácia výkonu

Pri bežných operáciách ako je otváranie, kopírovanie, posun, krok späť … bola rýchlosť vykonania operácie zvýšená o 20% a v porovnaní s predchádzajúcou verziou GstarCADu sa účinnosť v rámci celého výkresu zlepšila v priemere o 10%.