×

Technická podpora je pre zákazníkov s abonentnou službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365 poskytovaná zadarmo, pre zákazníkov bez abonentnej služby je bezplatná počas prvých 90 dní od zakúpenia novej licencie, resp. 30 dní od zakúpenia upgradu.

Vážení zákazníci,

v termíne od 23.12.2020 do 10.01.2021 budeme fungovať v obmedzenom režime. V prípade, že nás nezastihnete telefonicky, nás prosím kontaktujte e-mailom alebo využite kontaktný formulár, prípadne formulár technickej podpory. Ďakujeme za pochopenie.

Želáme Vám príjemné sviatky a úspešný nový rok.

— Tím GS SOFT

OnLine technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

SPUSTIŤ

Technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

ŽIADOSŤ O TECHNICKÚ PODPORU

Kontaktujte nás

Slovenská republika: +421 2 2027 5562

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Presné rysovanie

Uchopovaním významných bodov, zadávaním súradníc z klávesnice, kontrolou polohy kurzoru krokom či trasovaním, môžete vytvárať presné technické výkresy rýchlo, jednoducho a bez chýb.

Okamžitá odozva

Počas kreslenia, modelovania či zmien v návrhoch dostávate od programu okamžitú spätnú väzbu. Pri pohybe kurzora vidíte želaný výsledok ešte pred samotným potvrdením - ukončením príkazu.

Asociatívne kóty

Popíšte rozmery a tvary pomocou kót (lineárne, šikmé, sklopené, uhlové, reťazové, od základne, kóty priemeru a polomeru či dĺžky oblúku, atď.). Ak návrh upravíte, kóty sa prispôsobia.

Pripojenie referencií

Podložte si výkres externým súborom DWG, DWF, DGN, PDF či iným rastrovým obrázkom. Po kalibrácii bodu vloženia a veľkosti môžete nastaviť aj priehľadnosť. Ďalej už len kreslite a kótujte.

Jednoduché zmeny

Vytvárajte rôzne varianty a zmeny návrhov. Funkcie pre kopírovanie, preťahovanie či zrkadlenie entít vybraných jednotlivo, oknom či oknom pretínania objektov vám to umožnia jednoducho a rýchlo.

Správca hladín

Je to ako rysovanie cez pauzák. Kreslite v samostatných hladinách napr. profesie v rámci jediného projektu stavby. Vaše výkresy tak budú prehľadné, organizované a ľahko čitateľné.

Formát DWG

Otvárajte DWG výkresy priamo od kolegov kresliacich v AutoCADe či "LT-čku". Doplňte svoju časť v GstarCADe. Výkres potom uložte a pošlite im ho späť. Žiadne importy či exporty. Len tímová práca.

Štandardy a normy

Vytvorte si výkresové šablóny DWT s požadovaným kótovacím štýlom, tabuľkou pier, typmi čiar, vzormi šrafúr, mierkami, rámčekom či rohovou pečiatkou. Ušetríte čas s každým novým výkresom.

Dynamický vstup

Už nemusíte neustále kontrolovať príkazový riadok. Sústreďte sa na oblasť kurzoru aj pri zadávaní z klávesnice. Funkcia AutoComplete vám navyše predvídavo ponúka zoznam možných príkazov.

Voľba prostredia

Moderný vzhľad programov ako "Ribbon" (príkazy zoskupené na páse kariet) nemusí užívateľom zvyknutým na starší AutoCAD vyhovovať. Prepnite si GstarCAD do režimu "Classic".

Vlastné rozhranie

Upravte si vzhľad a obsah menu, usporiadanie príkazov na kartách, v kaskádovom roletovom menu či v rámci panela nástrojov. Vytvorte si celé pracovné sady pre rôzne typy úloh.

Integrované API

Vyvíjate aplikáciu pre AutoCAD? S API integrovaným do GstarCADu (LISP, VBA, .NET, GRX - obdoba ARX / AutoCAD Runtime eXtension pre aplikácie napísané v C alebo C ++) nebude jej migrácia ťažká.

3D návrhy

GstarCAD je predovšetkým o 2D. Napriek tomu v ňom vznikajú aj pozoruhodné 3D návrhy. Je to akýsi "bonus" k prepracovanej 2D funkcionalite verzie Professional. Navyše, 3D za tú cenu ...

3D modelovanie

Vytvárajte 3D modely kombináciou telies. Zjednotením, odčítaním a prienikom hmoty získate nové tvary. Analýza telies vám poskytne informácie o objeme, ťažisku či momentoch zotrvačnosti.

3D Orbit

Interaktívne zobrazenie modelov a možnosť nastaviť rôzne vizuálne štýly (drôtový, realistický, ...) vám poskytuje kontrolu v priebehu 3D návrhu. Zároveň môže slúžiť ako nástroj prezentácie.

Nástroj "Lupa"

Ideálna funkcia na prácu s veľkými, husto pokreslenými, výkresmi. Už nemusíte viac zoomovať a posúvať výkres po celej obrazovke, ak chcete nakresliť čiaru z bodu A do bodu B.

Import / Export

Pohodlné a presné rysovanie. GstarCAD disponuje univerzálnou funkcionalitou technického kreslenia podľa medzinárodných a národných noriem, či vlastných štandardov.

Externé referencie

Pohodlné a presné rysovanie. GstarCAD disponuje univerzálnou funkcionalitou technického kreslenia podľa medzinárodných a národných noriem, či vlastných štandardov.

Popisovanie

Pohodlné a presné rysovanie. GstarCAD disponuje univerzálnou funkcionalitou technického kreslenia podľa medzinárodných a národných noriem, či vlastných štandardov.

2D boolean

Pohodlné a presné rysovanie. GstarCAD disponuje univerzálnou funkcionalitou technického kreslenia podľa medzinárodných a národných noriem, či vlastných štandardov.

AutoXLS Table

Pohodlné a presné rysovanie. GstarCAD disponuje univerzálnou funkcionalitou technického kreslenia podľa medzinárodných a národných noriem, či vlastných štandardov.

Revízie výkresov

Pohodlné a presné rysovanie. GstarCAD disponuje univerzálnou funkcionalitou technického kreslenia podľa medzinárodných a národných noriem, či vlastných štandardov.

Bloky

Pohodlné a presné rysovanie. GstarCAD disponuje univerzálnou funkcionalitou technického kreslenia podľa medzinárodných a národných noriem, či vlastných štandardov.

Dynamické bloky

Pohodlné a presné rysovanie. GstarCAD disponuje univerzálnou funkcionalitou technického kreslenia podľa medzinárodných a národných noriem, či vlastných štandardov.

3D objemové modely

Pohodlné a presné rysovanie. GstarCAD disponuje univerzálnou funkcionalitou technického kreslenia podľa medzinárodných a národných noriem, či vlastných štandardov.

3D import / export

Pohodlné a presné rysovanie. GstarCAD disponuje univerzálnou funkcionalitou technického kreslenia podľa medzinárodných a národných noriem, či vlastných štandardov.

TOP