×

Technická podpora je pre zákazníkov s abonentnou službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365 poskytovaná zadarmo, pre zákazníkov bez abonentnej služby je bezplatná počas prvých 90 dní od zakúpenia novej licencie, resp. 30 dní od zakúpenia upgradu.

Vážení zákazníci,

v termíne od 23.12.2020 do 10.01.2021 budeme fungovať v obmedzenom režime. V prípade, že nás nezastihnete telefonicky, nás prosím kontaktujte e-mailom alebo využite kontaktný formulár, prípadne formulár technickej podpory. Ďakujeme za pochopenie.

Želáme Vám príjemné sviatky a úspešný nový rok.

— Tím GS SOFT

OnLine technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

SPUSTIŤ

Technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

ŽIADOSŤ O TECHNICKÚ PODPORU

Kontaktujte nás

Slovenská republika: +421 2 2027 5562

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Laserový 3D skener vysiela laserové lúče a meria čas, za ktorý sa lúče odrazia od povrchu objektu a vrátia sa do skenera. Na základe týchto informácií sa vytvorí 3D objekt pomocou mračna bodov.

Výsledkom skenovania je tzv. “mračno bodov” (Point Cloud). Mračno bodov je možné si predstaviť ako obrovský súbor bodov v 3D priestore. Každý bod v tomto mračne reprezentuje povrch objektu alebo terénu a má informácie o svojej polohe (x, y, z) a farbe. Táto množina bodov v priestore v počítači zobrazuje pomyselný 3D model jestvujúceho objektu (digitálny model).

Nejedná sa teda o 3D model tak, ako ho poznáme z CAD systémov, ale o model, ktorý dokážu niektoré CAD systémy načítať (Revit, ALPLAN, ArchiCAD, AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD Professional, SketchUp, …), využiť ako podklad pri spracovaní hybridného 3D projektu, prípadne aj z časti editovať či extrahovať 2D rezy a pohľady pre ďalšie spracovanie v 2D CAD programoch (napr. AutoCAD LT, GstarCAD Standard, …).

Mračno bodov môže slúžiť ako podklad pre meranie a ďalšie priestorové vyhodnocovanie bez nutnosti opakovaných výjazdov na stavbu za účelom zamerania či domerania chýbajúcich detailov.

Mračno bodov tiež eliminuje chybovosť merania pri tradičnom zameraní, kedy napr. ľudské oko nie je priamo na mieste schopné postrehnúť, že rohy miestností nie sú kolmé (najmä pri starších budovách) a pri následnom skreslovaní jestvujúceho stavu v CAD programe, namerané hodnoty zo stavby nesedia.

Cenu služby stanovujeme individuálne a závisí od viacerých faktorov.

Počet skenov (stanovíšť), ktoré majú na cenu služby až 80% vplyv, závisí nielen od veľkosti budovy a počtu miestností, ale aj členitosti priestoru.

Architektonické prvky, akými sú stĺpy, schodiská a pod., predstavujú vizuálnu prekážku a v prípade, ak je potrebné zachytiť aj objekty za nimi, je nutné pridať ďalšie umiestnenie skenera (urobiť ďalší sken).

Zapratanosť, resp. vypratanosť budovy vecami (nábytok, zariadenie interiéru, technické vybavenie a pod.), ktoré nemajú byť súčasťou modelu

Samotné skenovanie robíme tým najvýkonnejším laserovým skenerom, aký je dnes na trhu dostupný, a to Leica RTC 360 (cena zariadenia je cca 60.000 €) a obslužným softvérom Leica Cyclone REGISTER 360 (cena licencie cca 9.000 €).

Áno, 3D skener je vhodný aj na skenovanie terénu. Skener Leica RTC360 má široké zorné pole a vysokú presnosť, vďaka čomu je ideálny na skenovanie veľkých plôch terénu. Dokáže zachytiť detaily ako vegetáciu, skaly a vodné plochy s vysokou presnosťou (až 1 cm).

Ďalšie výhody:

 • dosah až 130 metrov, čo mu umožňuje skenovať veľké plochy z jedného miesta,
 • rýchlosť skenovania – skener dokáže skenovať až 2 milión bodov za sekundu, čo umožňuje rýchle skenovanie rozľahlých oblastí,
 • odolnosť – skener je odolný voči prachu a vode.

Nie, laserové skenery dokážu zachytiť len povrch objektov, na ktoré priamo dopadá laserový lúč. Objekty, ktoré sú skryté za inými objektmi, alebo sú pokryté nepriehľadnými materiálmi, sa nedajú skenovať.

Vzhľadom na vysokú hodnotu prístroja, skener neprenajímame. Skenovanie realizujeme my.

Dáta z Leica RTC360 sa ukladajú v rôznych formátoch, v závislosti od typu dát a softvéru, ktorý sa používa na ich spracovanie.

Hlavné formáty dát:

 • RCP (Ricoh Compressed Pointcloud) je natívny formát súborov Leica Geosystems pre mračná bodov. Je to komprimovaný formát, ktorý umožňuje ukladať veľké množstvo dát v kompaktnom súbore.
 • LAS (Laser Application Service) je štandardný formát súborov pre mračná bodov. Je to formát typu open-source (z voľného zdroja), ktorý podporuje široká škála softvérových nástrojov na spracovanie mračien bodov.
 • E57 (ASCII Point Cloud Data) je ďalší štandardný formát súborov pre mračná bodov. Je to textový formát, ktorý je ľahko čitateľný a kompatibilný s rôznymi softvérovými nástrojmi.
 • XYZ je jednoduchý formát súborov, ktorý ukladá len súradnice (x, y, z) bodov v mračne bodov. Je to textový formát, ktorý je ľahko čitateľný a kompatibilný s rôznymi softvérovými nástrojmi.
 • PTS (Point Cloud Data) je ďalší jednoduchý formát súborov, ktorý ukladá len súradnice (x, y, z) bodov v mračne bodov. Je to binárny formát, ktorý je kompaktnejší ako formát XYZ.

Okrem týchto hlavných formátov je možné po spracovaní dát v bezplatnom prehliadači Leica TruView export 3D modelu do rôznych CAD systémov ako je AutoCAD a Autodesk Revit, ALPLAN, ArchiCAD, BricsCAD, GstarCAD Professional, SketchUp a iné.

Na prezeranie a analýzu mračien bodov je možné využívať bezplatný softvér Leica TruView od Leica Geosystems. Program umožňuje jednoducho a intuitívne preskúmať 3D dáta zo skenovania laserom a fotogrammetriou. TruView je kompatibilný s rôznymi formátmi súborov mračien bodov a ponúka širokú škálu funkcií na vizualizáciu a analýzu dát.

Funkcie Leica TruView:

 • Prezeranie mračien bodov: Umožňuje virtuálnu prehliadku mračna bodov a jeho otáčanie v reálnom čase. K dispozícii sú rôzne zobrazovacie režimy, ako napríklad farebné mapovanie, hustotu bodov a zobrazenie drôtového modelu.
 • Meranie: Umožňuje vykonávať rôzne merania v mračne bodov, ako napríklad vzdialenosti, uhly a plochy.
 • Rezanie a filtrovanie: Umožňuje rezať mračno bodov podľa rôznych kritérií, ako napríklad roviny, osi alebo bodu. Taktiež umožnuje filtrovať body podľa farby, hustoty a odrazivosti.
 • Anotácia: Umožňuje pridávať do mračna bodov anotácie, ako napríklad poznámky, šípky a značky (GeoTags).
 • Spolupráca: Umožňuje zdieľať mračno bodov s ostatnými a spolupracovať na nich v reálnom čase.

Áno, modely z 3D skeneru Leica RTC360 sa dajú upravovať rôznymi spôsobmi. Existuje viacero softvérových nástrojov, ktoré umožňujú upravovať a analyzovať mračná bodov a 3D modely vytvorené z nich.

Na modeloch z Leica RTC360 je možné vykonať napríklad tieto úpravy:

 • odstránenie šumu (body, ktoré reprezentujú vegetáciu, ľudí alebo iné rušivé prvky),
 • vyhladenie (aby bol model hladší a realistickejší),
 • zjednodušenie (odstránenie bodov pre zmenšenie modelu),
 • segmentácia (segmentácia na rôzne časti, napr. steny, podlahy, strechy),
 • meranie (vzdialenosti, uhly, plochy)
 • a tvorba 3D modelov objektu.

Výber softvéru na úpravu modelov z Leica RTC360 závisí od potrieb a skúseností užívateľa. Existujú bezplatné aj platené softvérové nástroje, s rôznymi funkciami a úrovňami zložitosti, napr.: Leica Cyclone REGISTER 360 (platený), Autodesk Recap (bezplatný), MeshLab (bezplatný), CloudCompare (bezplatný).

Nie. Aby ste mohli využiť služby 3D laserového skenovania, prechod na 3D CAD nie je nutný. Užívateľ môže využívať bezplatné vizualizačný softvér Leica TruView, ktorý okrem vizualizácie 3D modelu mračna bodov umožňuje navyše meranie a analýzu, pripomienkovanie, zdieľanie, export 3D modelu do CAD systémov (AutoCAD a Autodesk Revit, ALPLAN, ArchiCAD, AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD Professional, SketchUp a iné) a vytváranie 2D rezov a profilov pre ďalšie spracovanie v 2D CAD programoch (napr. AutoCAD LT, GstarCAD Standard, …).

Maximálna veľkosť budovy, ktorú dokáže skener Leica RCT360 zoskenovať, závisí od rôznych faktorov, ako sú povrch budovy, podmienky prostredia a dostupnosť skenovacích bodov.

Všeobecne však platí, že skener Leica RCT360 dokáže zoskenovať budovy s rozlohou až 10 000 m2. Avšak, v závislosti od vyššie uvedených faktorov môže byť maximálna veľkosť skenovanej budovy menšia.

Nie, budova nemusí byť pred skenovaním nutne vyprataná, záleží však na niekoľkých faktoroch. Ak sa skenuje len exteriér budovy, nie je nutné, aby bola budova vyprataná. Ak sa však skenuje aj interiér budovy, môže byť potrebné premiestniť niektoré predmety, aby sa skeneru umožnil voľný prístup k všetkým skenovacím bodom a zabránili zatieneniu skenovacích bodov. V prípade, že sa v interiéri nachádzajú vysoko reflexné (leštený kov) alebo priehľadné prvky (číre sklo), odporúča sa tieto povrchy pred skenovaním zafarbiť alebo olepiť páskou.

Vo všeobecnosti je však skenovanie s Leica RCT360 pomerne nenáročné a nie je nutné robiť rozsiahle prípravy.

Dĺžka skenovania závisí od veľkosti a zložitosti objektu, ktorý sa má skenovať. Typické skenovanie trvá od niekoľkých minút do niekoľkých hodín.

Áno, s Leica RCT360 je možné skenovať aj plochy, cesty, stĺpy, osvetlenie a iné objekty pred budovou.  Skener Leica RCT360 má široký uhol záberu, takže dokáže zachytiť objekty v rôznych vzdialenostiach a uhloch.

Nie, skener Leica RCT360 nie je navrhnutý na skenovanie v noci. Funguje na princípe laserového skenovania, ktoré vyžaduje viditeľné svetlo na zachytenie detailov objektu. V tme skener nedokáže vygenerovať dostatočne silný laserový lúč na presné skenovanie.

Áno, s Leica RCT360 je možné skenovať budovy aj vo svahovitom teréne. Skener má niekoľko funkcií, ktoré mu umožňujú skenovať v náročných terénnych podmienkach (kompenzácia sklonu, nastaviteľné nohy a možnosť ovládať skener na diaľku).

Pri skenovaní budovy vo svahovitom teréne je dôležité zvážiť nasledovné:

 • umiestnenie skenera (aby mal dobrý výhľad na budovu),
 • povrch terénu a vegetácia (ak je povrch terénu nerovný a v okolí budovy je vegetácia, môže to sťažiť skeneru zachytiť detaily budovy).

V tomto prípade je vhodné individuálne posúdenie možnosti skenovania.

Skenovanie budovy v hustom lese pomocou Leica RCT360 je teoreticky možné, ale v praxi to môže byť problematické kvôli vegetácii a tieneniu, ktoré bránia v zachytení detailov budovy, prípadne z dôvodu nerovného terénu, ktorý sťažuje umiestnenie skeneru.

V tomto prípade je vhodné individuálne posúdenie možnosti skenovania.

Leica RTC360 sa používa v rôznych oblastiach, ako napríklad:

 • Stavebný priemysel: 3D skenovanie sa využíva počas celého životného cyklu projektu - od návrhu a výstavby až po prevádzku, renovácie a úpravy. Pomáha zlepšiť kvalitu, presnosť a znížiť náklady.
 • Architektúra a dizajn: Architekti a dizajnéri potrebujú presné údaje o existujúcich budovách pri navrhovaní nových projektov. 3D skenovanie im poskytuje tieto informácie.
 • Inžinierstvo a geodézia: 3D skenovanie je užitočné pri meraní a dokumentovaní stavebných objektov, terénov a infraštruktúry.
 • Kultúrne dedičstvo a pamiatky: Pri obnove historických budov a pamiatok je 3D skenovanie neoceniteľné.
 • Priemyselné zariadenia a továrne: 3D skenovanie sa používa na monitorovanie stavu a údržbu priemyselných zariadení.
 • Zábavný priemysel, archeológia, kriminalistika, 3D tlač.

Skener je navrhnutý pre použitie v interiéri aj exteriéri.

Optimálne podmienky pre skenovanie sú:

 • Teplota: -5°C až 40°C
 • Vlhkosť: 10% až 90% (bez kondenzácie)
 • Osvetlenie: minimálne 50 luxov

Služby skenovania sú poskytované v rámci Slovenska, Česka a Nemecka.

TOP