Zdieľanie dát bloku

V predošlých verziách, pokiaľ výkres obsahoval veľký počet objektov referencií blokov, bola rýchlosť otvárania veľmi nízka, keďže boli dáta týchto objektov ukladané individuálne. Využitie pamäti bolo veľmi vysoké a spracovanie zdĺhavé.

Vo verzii GstarCAD 2017 došlo vďaka technológii Zdieľanie dát bloku k výraznému zníženiu času pri spracovávaní týchto dát a využitia pamäti.

Pokiaľ výkres obsahuje mnoho rovnakých referencií bloku, je potrebná iba 1 kópia dát pre každý typ referencie bloku. Táto vlastnosť výrazne zvyšuje rýchlosť zobrazovania, výsledkom je rýchlejšie otváranie výkresov a zlepšenie ovládateľnosti týchto objektov.