Vylepšenie vyhľadávania hraníc šrafovania

Ďalšia funkcia vylepšenia jadra sa týka Šrafy. V predošlých verziách programu GstarCAD fungovalo šrafovanie v bežných prípadoch dobre, avšak u niektorých špeciálnych šráf alebo hraníc bol výpočet týchto hraníc veľmi pomalý a v niektorých prípadoch až neuskutočniteľný, najmä pri výbere vnútorného bodu hranice alebo oblasti šrafovania.

Vo verzii GstarCAD 2017 bol algoritmus výpočtu hraníc optimalizovaný, čím došlo k významnému zvýšeniu presnosti a rýchlosti pri šrafovaní špecifickej oblasti výkresu.