Vylepšenie úpravy referencie

Verzia GstarCAD 2017 poskytuje vylepšenie funkcie úpravy referencie (REFEDIT). Teraz je možné upravovať externé referencie alebo definície bloku priamo v aktuálnom výkrese.

Objekty, ktoré vyberiete z danej externej referencia alebo bloku, budú v aktuálnom výkrese dočasne extrahované a sprístupnené pre úpravy. Množinu extrahovaných objektov, resp. pracovnú množinu, možno upraviť a následne jej uložením aktualizovať externú referenciu alebo definíciu bloku.