Vylepšenie funkcie zrkadlenia

Vo verzii GstarCAD 2017 bol príkaz MIRROR vylepšený pridaním nových možností. Okrem zadania prvého a druhého bodu pre definovanie osi zrkadlenia možno taktiež vybrať ako os zrkadlenia i objekty čiar, kriviek, čiary bloku alebo externú referenciu výkresu.