Vylepšenie funkcie prekrytia

GstarCAD 2017 prináša vylepšenie príkazu WIPEOUT pomocou nových možností. Teraz umožňuje tento príkaz použitie pre prekrytie objekt kružnice alebo taktiež môžete vybrať uzavretý objekt kriviek obsahujúci oblúky. Napríklad možno rozložiť blok a získať obrys (automobil), následne tvar spojiť do krivky, túto krivku definovať ako prekrytie a opäť j zlúčiť s ostatnými entitami do pôvodného bloku. Následne objekt umiestnime do výkresu, ako je zobrazené na obrázku.