Tabuľka

Teraz, vo verzii GstarCAD 2017, užívatelia nájdu často požadovanú funkciu Tabuľka. Hoci bola táto funkcia súčasťou ExpressTools aj v predošlých verziách GstarCADu, rovnako ako aj interaktívna tabuľka AutoXls Table, doposiaľ však tieto funkcie neboli kompatibilné s AutoCADom.

Nová funkcia Tabuľky už spolupracuje s tabuľkami AutoCADu a taktiež s príkazmi danej skupiny, teda TABLEDIT \ TABLESTYLE \ TABLEEXPORT. Teraz je možné vytvárať a upravovať tabuľku a taktiež definovať formát tabuľky. Tabuľku je možné exportovať do súboru CSV a otvoriť ju pomocou programu Microsoft Excel.

Ako prispôsobiť veľkosť vloženej tabuľky?

Po vložení prázdnej tabuľky kliknite na akúkoľvek hranu tabuľky, čím dôjde k zobrazeniu modrých uzlov. Podržaním a ťahaním modrého uzlu je možné meniť veľkosť (zväčšovať) šírku a výšku tabuľky.

Ako vyplniť vloženú tabuľku?

Po vložení prázdnej tabuľky kliknite dvakrát na bunku, ktorú chcete vyplniť. Po dvojkliknutí sa zobrazí okno Formátovat text, do prázdnej bunky je možné teraz písať. Využívať je možné všetky nastavenia vlastností a formátovania textu, ktoré sú v dialógu dostupné.

Ako vybrať skupinu buniek vo vloženej tabuľke?

Po vložení prázdnej tabuľky nastavíte pozíciu kurzoru do bunky tabuľky a metódou výberu oknom (pohyb zľava doprava) vyberte všetky bunky pre použitie požadované vlastnosti.

Ako je možné použiť vlastnosti bunky na skupiny buniek z vloženej tabuľky?

Po výbere všetkých požadovaných buniek je možné týmto bunkách priradiť určité vlastnosti ponúkané v okne Tabulka. Toto okno poskytuje niekoľko možností pre editáciu, ako je pridávanie riadkov, stĺpcov, blokov, dátových polí, zjednotenie a rozdelenie buniek a pod. Napríklad je možné rýchlejšie zmeniť zarovnanie textu skupiny buniek.

Ako vložiť referenciu bloku do bunky tabuľky?

Vyberte bunku a kliknite na ňu pravým tlačítkom myši. V okne Tabulka vyberte ikonu Vložit blok. Následne vyberte zo zoznamu blokov požadovaný blok alebo kliknite na tlačítko Procházet pre nájdenie bloku v inom výkrese. Môžete tak špecifikovať merítko, uhol natočenia, zarovnanie bunky alebo automatické prispôsobenie bloku.