Symetrické kreslenie

V oblastiach architektúry, stavebníctva, strojárstva a výroby sa často vyskytujú symetrické tvary. Bežným spôsobom pre vytvorenie symetrického tvaru je nakresliť si prvú polovicu tvaru a ďalšiu symetrickú polovicu vytvoriť kopírovaním alebo zrkadlením.

 

Teraz je možné vo verzii GstarCAD 2017 pomocou nástroja Symetrické kreslení nakresliť symetrický tvar priamo. Pri kreslení prvej polovice sa druhá polovica zobrazí automaticky.

Východzou osou symetrie je osa X, užívateľ však môže určiť taktiež os Y alebo inú čiaru vo výkrese ako referenčnú os symetrie.

 

Nástroj môže užívateľ jednoducho zapnúť / vypnúť kliknutím na tlačidlo Symetrické kreslení v stavovom riadku. Nástroj symetrické kreslení podporuje všetky kresliace príkazy GstarCADu.