Prerušenie blokom

Niektoré priemyselné odvetvia, najmä v prípade navrhovanie elektro-schém, vedenia a pod. potrebujú nevyhnutne pracovať s referenciami bloku, zastúpenými rôznymi symbolmi.

Pri pokusoch o umiestnenie bloku, ktorý prekrýva alebo prerušuje iný objekt vo výkrese, dochádzalo často k problémom a komplikáciám.

Teraz je k dispozícii riešenie v podobe príkazu BLOCKBREAK (Přerušení blokem). Tento inovatívny nástroj je schopný prekryť alebo prerušiť objekt, ktorý je prekrývaný referenciou bloku.

Napríklad, pokiaľ potrebujeme vložiť symbol bloku do kabelážneho vedenia v rámci elektro-schémy, kabelážne vedenie stačí iba v mieste vloženia prerušiť.