Porovnanie grafiky

Už známu funkciu porovnania výkresov možno využiť pre porovnanie podobných výkresov obsahujúcich takmer rovnaký počet objektov, najmä pre porovnanie rozdielov jednotlivých verzií výkresu v rámci revízie.

Funkcia Porovnání výkresu vykonáva porovnanie dvoch podobných výkresov (starý – old DWG a nový – new DWG) a generuje z nich samostatné súbory. Po stlačení tlačidla Porovnat v dialógu Porovnat DWG program vygeneruje a otvorí súbory _old a _new.dwg, v ktorých možno vidieť rozdiely.

Funkcia porovnania výkresov umožňuje nájsť rozdiely a výsledok zobraziť pomocou rozdielnych farieb. Napríklad upravená, odstránená alebo novo zakreslená čiara bude zobrazená inou farbou.

V predošlých verziách funkcia Porovnání výkresů neumožňovala v aktuálnom pracovnom priestore a reálnom čase vkladanie a zobrazení objektov pre porovnanie. Taktiež, porovnanie výkresov nezobrazovalo detaily týkajúce sa umiestnenia objektov pred ich úpravou.

Tieto bližšie informácie sú pre porovnávanie objektov veľmi dôležité. Úplne nový a inovatívny nástroj Porovnání grafiky však dokáže ešte viac! Okrem porovnania dvoch výkresov s podobnými objektmi a nájdenia rozdielov možno taktiež zobraziť detaily akýchkoľvek zmien v aktuálnom pracovnom priestore a reálnom času. Pokiaľ napríklad dôjde k úprave čiary, zmenená časť tejto čiary bude zobrazená inou farbou. Nezmenená časť zostane v pôvodnej podobe.