GstarCAD + Nadstavba ST CAD

Nadstavba ST CAD je súbor programov / funkcií pôvodne vytvorených v AutoLISP-e pre zefektívnenie kreslenia stavebných výkresov a automatizáciu rutinných úloh v AutoCAD-e. Časom vzniklo dosť funkcií, ktoré dokopy vytvárajú užitočný celok / stavebnú nadstavbu.

Nadstavba ST je k dispozícii bezplatne a je napísaná tak, aby slúžila ako pomocný nástroj všeobecného CAD programu. Obsahuje funkcie na kreslenie, kótovanie, popisovanie a pomocné funkcie pre stavebné projektovanie.

Nadstavba je plne funkčná ako pri použití s CAD programom GstarCAD Professional, tak aj so základnou verziou GstarCAD Standard. Výstupom sú výkresy vo formáte AutoCAD® DWG.