Flatshot (Plošný snímok)

Príkaz FLATSHOT vytvorí 2D reprezentáciu všetkých 3D objektov v aktuálnom pohľade. Hrany všetkých 3D telies a povrchov sa premietajú v smere pohľadu na rovinu rovnobežnú s rovinou pohľadu. 2D zobrazenie týchto hrán sa vloží ako blok do roviny XY systému USS. Tento blok možno rozbaliť a vykonávať ďalšie zmeny.

 

Dialóg Plošný snímek

Cíl: Určuje, kde sa vytvorí sploštená reprezentácia.
Vložit jako nový blok: Určuje, že sa sploštená reprezentácia vloží ako blok v aktuálnom výkrese.
Nahradit existující blok: Nahradí existujúci blok vo výkrese novo vytvoreným blokom.

Vybrat blok: Dočasne zavrie dialóg behom doby, kedy sa vykonáva výber bloku, ktorý chcete vo výkrese nahradiť. Po dokončení výberu bloku zobrazte stlačením klávesy Enter znovu dialóg Plošný snímek.
Vybrat blok / Není vybrán žádný blok: Označuje, či bol blok vybraný.
Exportovat do souboru: Uloží blok do externého súboru.
Čáry v popředí: Obsahuje ovládacie prvky pre nastavenie farby a typu čiar, ktoré nie sú skryté v sploštenom pohľade.
Barva: Nastavuje farbu čiar, ktoré nie sú skryté v sploštenom pohľade.
Typ čáry: Nastavuje typ čiar, ktoré nie sú skryté v sploštenom pohľade.
Zakryté čáry: Určuje, či čiary, ktoré sú vo výkrese skryté, sa budú zobrazovať v sploštenom pohľade a nastavuje farbu a typ týchto skrytých čiar.
Ukaž: Určuje, či sa budú skryté čiary zobrazovať v sploštenej reprezentácii. Pokiaľ je táto voľba vybratá, budú sa v 2D sploštenej reprezentácii zobrazovať čiary zakryté ostatnými objektmi.
Barva: Nastavuje farbu čiar, ktoré sú zakryté geometriou v sploštenom pohľade.
Typ čáry: Nastavuje typ čiar, ktoré sú zakryté geometriou v sploštenom pohľade.
Zahrnout tečné hrany: Vytvorí obrysové hrany pre zakrivené povrchy.