China Railway HighSpeed

Oddelenie vývoja spoločnosť CSR Qishuyan Locomotive & Rolling Stock Technology Research Institute Co., Ltd. (zal. 1959), ktorá je hlavným dodávateľom ozubených kolies, prevodoviek, piestov a ďalších komponentov pre pohon lokomotív a koľajových vozidiel pre China Railway, vrátane projektu rýchlovlaku CRH380 s konštrukčnou rýchlosťou 380 km/h (s nameraným rekordom v testovacej jazde 416,6 km/h), používa GstarCAD.

  • CLIENT CSR Qishuyan Locomotive & Rolling Stock
    Technology Research Institute Co., Ltd.
  • YEAR 2010
  • KATEGÓRIA