×
Technická podpora je pre zákazníkov s abonentnou službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365 poskytovaná zadarmo, pre zákazníkov bez abonentnej služby je bezplatná počas prvých 90 dní od zakúpenia novej licencie, resp. 30 dní od zakúpenia upgradu.

OnLine technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

SPUSTIŤ

Technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

ŽIADOSŤ O TECHNICKÚ PODPORU

Kontaktujte nás

Slovenská republika: +421 2 2027 5562

KONTAKTNÝ FORMULÁR

CREATE ACCOUNT

CADprofi 4 v 1

Architektúra a stavebníctvo

CAD riešenia pre architektov a stavebných inžinierov, ktorí potrebujú efektívne vytvárať stavebnú projekčnú dokumentáciu s podporou viacvrstvových stien, knižnicou typizovaných parametrických výrobkov (dvere, okná, otvory, ...), architektonických symbolov (miestnosti, okná, dvere, ...); taktiež poskytuje preddefinované štýly stavebného kótovania, návrh evakuačných plánov, systém popisu a číslovania objektov, automatickú tvorbu legiend, popisov a špecifikácií s možnosťou exportu.

Rozvody a potrubie (TZB)

CAD riešenia pre všetkých inžinierov, ktorí potrebujú efektívne vytvárať projekty profesií TZB s podporou všetkých typov inštalácií (vykurovanie, vzduchotechnika - klimatizácia, požiarna ventilácia, zdravotechnika - voda a kanalizácia, chladiace zariadenia, plynové armatúry a všetky technologické zariadenia v priemysle a a stavebníctve s príslušnými knižnicami noriem objektov a symbolov TZB, taktiež poskytuje pohľady, symboly pre tvorbu regulačných schém, atď.

Elektro-projektovanie

CAD riešenie pre elektro-projektantov a inžinierov, ktorí potrebujú efektívne vytvárať dokumentáciu a schémy riadiacich systémov, rozvodov elektrických zariadení všetkých typov elektro-inštalácií (pohony, osvetlenie, telekomunikácie, zabezpečovacie systémy, anténne rozvody, automatizácie, logické zariadenia) i s príslušnými knižnicami potrebných symbolov ako i komponentov vybraných výrobcov, s možnosťou doplňovania vlastných, často používaných, symbolov.

Strojárstvo a výroba

CAD riešenie pre konštruktérov a inžinierov, ktorí potrebujú efektívne vytvrárať strojársku konštrukčnú a výrobnú dokumentáciu s podporou kreslenia podľa medzinárodných noriem, knižníc normalizovaných súčastí (skrutky, matice, podložky, ložiská, poistné a tesniace krúžky, čapy, ...), normalizovaných oceľových profilov, prírub, rúr, pneumatických a hydraulických systémov, automatickou tvorbou kusovníkov.

CADprofi sú ...

doplnkové nadstavbové moduly pre populárne DWG-kompatibilné CAD-systémy ako je GstarCAD, AutoCAD alebo AutoCAD LT (jedine s ManuSoft LTX) pre profesionálne použitie pri príprave technickej dokumentácie pre stavebné inžinierstvo, domovú techniku, priemyslové závody a mechaniku; k dispozícii v 22 jazykoch, 4 moduly 3 možnosti rozšírenia:

  • CADprofi (doplnkové CAD-nadstavby)
  • CP-Symbols (rozsiahle DWG-kompatibilné knižnice)
  • CP-Výrobci (produktové knižnice známych výrobcov)

Balíček CADprofi Suite obsahuje všetky štyri moduly (Architectural, Mechanical, Electrical, HVAC) za cenu dvoch. Každý CADprofi modul už obsahuje zodpovedajúce knižnice CP-Symbols.

TOP