GstarCAD + Spatial Manager

Spatial Manager™ pre GstarCAD je výkonná nadstavba určená pre používateľov GstarCADu, ktorí potrebujú importovať, exportovať a spravovať geopriestorové dáta jednoduchým a rýchlym spôsobom medzi DWG výkresmi a geopriestorovými súbormi, dátovými servermi alebo dátovými úložiskami.