×
Technická podpora je pre zákazníkov s abonentnou službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365 poskytovaná zadarmo, pre zákazníkov bez abonentnej služby je bezplatná počas prvých 90 dní od zakúpenia novej licencie, resp. 30 dní od zakúpenia upgradu.

OnLine technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

SPUSTIŤ

Technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

ŽIADOSŤ O TECHNICKÚ PODPORU

Kontaktujte nás

Slovenská republika: +421 2 2027 5562

KONTAKTNÝ FORMULÁR

CREATE ACCOUNT

Lokálna licencia - SLM

Licencia pre jeden počítač (stand-alone). Táto licencia je viazaná na konkrétny počítač.

Sieťová licencia - NLM

Plávajúca sieťová licencia (network) - ideálna pre firemné prostredie. Sieťovú licenciu je možné súčasne spustiť z ľubovoľného počtu počítačov, najviac však do počtu vámi zakúpených licencií.

TOP