×

Technická podpora je pre zákazníkov s abonentnou službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365 poskytovaná zadarmo, pre zákazníkov bez abonentnej služby je bezplatná počas prvých 90 dní od zakúpenia novej licencie, resp. 30 dní od zakúpenia upgradu.

Vážení zákazníci,

v termíne od 23.12.2020 do 10.01.2021 budeme fungovať v obmedzenom režime. V prípade, že nás nezastihnete telefonicky, nás prosím kontaktujte e-mailom alebo využite kontaktný formulár, prípadne formulár technickej podpory. Ďakujeme za pochopenie.

Želáme Vám príjemné sviatky a úspešný nový rok.

— Tím GS SOFT

OnLine technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

SPUSTIŤ

Technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

ŽIADOSŤ O TECHNICKÚ PODPORU

Kontaktujte nás

Slovenská republika: +421 2 2027 5562

KONTAKTNÝ FORMULÁR

GstarCAD 2019

Novinky a vylepšenia

GstarCAD Collaborative Design

Systém spolupráce

Pracujete s rozsiahlymi alebo komplexnými výkresmi? Je pre tímovú prácu dôležité spolupracovať v rámci jedného výkresového súboru? Vďaka GstarCAD Collaborative Design je táto spolupráca možná.

GstarCAD Collaborative Design je riešenie v podobe vstavaného pluginu, dostupného pre platformu GstarCAD (je súčasťou GstarCADu). Systém spolupráce pomáha CAD návrhárom pracovať spoločne na jednotlivých referenčných výkresoch súčasne; riadi jednotlivé revízie výkresov; spravuje média, veľké alebo zložité projekty s ľahkosťou a spoľahlivosťou a znižuje komunikačné bariéry v rôznych priemyslových odvetviach.

NOVÉ FUNKCIE

navrhnuté pre jednoduchšie ovládanie

Redefinovať blok

Nástroj Design Center ponúka rýchly spôsob pre aktualizáciu inštancií bloku. Funkcia Redefinovat blok umožňuje prepísať každú inštanciu bloku bez zmeny názvu bloku, a to pri zachovaní pôvodnej pozície bloku. Prípadne, pokiaľ kopírujete novšiu verziu bloku do aktívneho výkresu, blok sa neaktualizuje – namiesto toho bude obsiahnutá definícia bloku aktívneho výkresu. Pri redefinovaní bloku nie je teda potrebné nič mazať, čistiť a kopírovať.

Kontrola pravopisu

Funkcia Mtext teraz podporuje taktiež kontrolu pravopisu písaného textu. V prípade chybného zadania bude slovo zvýraznené červeným podčiarknutím. Program taktiež ponúka možnosť opravy textu výberom alternatívneho slova zo zoznamu návrhov alebo pridať slovo medzi návrhy - do slovníku.

Pracovný priestor

Nový príkaz WORKSPACE (Pracovní prostor) umožňuje vytvoriť, zmeniť a uložiť aktuálny pracovný priestor. Ribbon menu a menu Classic si teraz môžete prispôsobiť podľa vašich potrieb omnoho jednoduchšie.

Cyklický výber

Nová systémová premenná SELECTIONCYCLING umožňuje rýchle vybrať prekrývajúce sa objekty výkresu a kontrolovať nastavenie výberu objektov.

Vloženie cesty pre porovnanie výkresov

V rámci príkazového riadku, po spustení príkazu pre porovnávanie výkresov (-CMP), je možné zadať súborovú cestu k pôvodnému a novému výkresu a určiť cestu pre uloženie výkresu s porovnaním.

Nastavenie skrytých správ

V rámci dialógu Možnosti, na karte „Uživatelské nastavení“, nájdete novú možnosť „Nastavení skrytých zpráv“, ktorá riadi zobrazovanie predchádzajúcich skrytých správ. Pokiaľ bola správa skrytá, môže byť opäť viditeľná a reaktivovaná.

MOVEBAK

Nová systémová premenná MOVEBAK zmení cieľovú zložku pre záložné súbory výkresu (BAK). Po zadaní zložky je záložný súbor BAK výkresu umiestnený do tejto zložky po každom uložení.

Importovať rozvrženie ako listy

Pomocou funkcie „Správce sady listů“ môžete teraz importovať ďalšie rozvrženia do súboru sady listov.

Systémové premenné súvisiace so šrafami

Boli implementované viaceré systémové pramenné, ktoré súvisia so šrafami: HPANNOTATIVE, HPISLANDDETECTION, HPMAXAREAS, HPORIGINSTOREASDEFAULT, HPQUICKPREVTIMEOUT, HPLASTPATTERN, HPLAYER, HPLINETYPE, HPPICKMODE a HPRELATIVEPS.

Pravé tlačidlo myši + metóda ťahania

Použitím pravého tlačidla myši + ťahaním je možné vybrať objekt a držaním pravého tlačidla pretiahnuť objekt na inú pozíciu. Po uvoľnení pravého tlačidla je možné z kontextového menu zvoliť z rôznych možností ako sú Presunúť, Kopírovať, Vložiť ako blok.

Vytvoriť tvar

Nový príkaz MKSHAPE vytvára tvar definovaný na základe vybraných objektov. Veľkosť jedného tvaru je obmedzená na 2200 bajtov dát. Pokiaľ vytvoríte tvar, ktorý prekračuje toto obmedzenie, vytvorí príkaz MKSHAPE tvary so zložitou geometriou, z ktorých vytvorí jeden tvar.

Mierka výrezu

Nový príkaz VPSCALE informuje prostredníctvom príkazového riadku o reálnej mierke aktuálneho výrezu vybraného rozvrženia.

TOP