×

Technická podpora je pre zákazníkov s abonentnou službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365 poskytovaná zadarmo, pre zákazníkov bez abonentnej služby je bezplatná počas prvých 90 dní od zakúpenia novej licencie, resp. 30 dní od zakúpenia upgradu.

Vážení zákazníci,

v termíne od 21.12.2019 do 06.01.2020 budeme fungovať v obmedzenom režime. V prípade, že nás nezastihnete telefonicky, nás prosím kontaktujte e-mailom alebo využite kontaktný formulár, prípadne formulár technickej podpory. Ďakujeme za pochopenie.

Želáme Vám príjemné sviatky a úspešný nový rok.

— Tím GS SOFT

OnLine technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

SPUSTIŤ

Technická podpora

PON - PIA / 08:00 - 16:00

ŽIADOSŤ O TECHNICKÚ PODPORU

Kontaktujte nás

Slovenská republika: +421 2 2027 5562

KONTAKTNÝ FORMULÁR

POLITIKA FÉROVÝCH CIEN

Nízke ceny GstarCADu neznamenajú, že všetky ďalšie služby sú automaticky bezplatné. AK NEPOTREBUJETE z našej strany žiadnu asistenciu, nič navyše NEPLATÍTE. Ak budete sem-tam niečo potrebovať, naše poplatky nie sú likvidačné.

Pre užívateľov so službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365 (možno objednať len s novou licenciou alebo s upgradom na najnovšiu verziu) je väčšina doplnkových služieb poskytovaná so zľavou (*) alebo úplne zadarmo (**).

CENNÍK PRODUKTOV | GSTARCAD

GSTARCAD STANDARD
2D CAD, alternatíva za AutoCAD LT, multijazyková verzia (CZ, EN, DE, ...)
so Subscription
(bez DPH)
bez Subscription
(bez DPH)
GstarCAD 2020 Standard, SLM, new lokálná licencia, softvérové šifrovanie (SN) 525,00 € 575,00 €
GstarCAD 2020 Standard, HW, SLM, new lokálná licencia, hardvérové šifrovanie (USB) 615,00 € 665,00 €
GstarCAD 2020 Standard, NLM, new sieťová "plávajúca" licencia (klient v sieti) 645,00 € 695,00 €
permanentná licencia, časovo neobmedzená licencia, doživotná licencia
GSTARCAD PROFESSIONAL
2D/3D CAD, alternatíva za "plný" AutoCAD, multijazyková verzia (CZ, EN, DE, ...)
so Subscription
(bez DPH)
bez Subscription
(bez DPH)
GstarCAD 2020 Professional, SLM, new lokálná licencia, softvérové šifrovanie (SN) 700,00 € 775,00 €
GstarCAD 2020 Professional, HW, SLM, new lokálná licencia, hardvérové šifrovanie (USB) 790,00 € 865,00 €
GstarCAD 2020 Professional, NLM, new sieťová "plávajúca" licencia (klient v sieti) 850,00 € 925,00 €
permanentná licencia, časovo neobmedzená licencia, doživotná licencia
GSTARCAD NETWORK LICENSE MANAGER
doplnok k novým sieťovým licenciám
so Subscription
(bez DPH)
bez Subscription
(bez DPH)
GstarCAD Standard Network License Manager správca sieťových licencií (licenčný server) 50,00 € 75,00 €
GstarCAD Professional Network License Manager správca sieťových licencií (licenčný server) 50,00 € 75,00 €

Neoddeliteľnou súčasťou nových sieťových licencií je GstarCAD Network License Manager (licenčný server). 
Jeden licenčný server môže spravovať ľubovoľné množstvo sieťových licencií rovnakého produktu v spoločnej sieti. Max. počet licenčných serverov nesmie presiahnuť počet zakúpených sieťových licencií.Znížené ceny licencií "so Subscription" platia pre zákazníkov, ktorí si spolu s licenciou objednávajú zároveň aj abonentnú službu GstarCAD Subscription AutoRenewal 365, ktorá je formou predplatného, a ktorá zabezpečuje prístup k budúcim aktualizáciám (Upgradom) a Online technickej podpore bez dodatočných nákladov za jeden paušálny poplatok ročne, navyše na prvý rok zadarmo (zľava 100%).
GSTARCAD STANDARD
2D CAD, alternatíva za AutoCAD LT, multijazyková verzia (CZ, EN, DE, ...)
so Subscription
(bez DPH)
bez Subscription
(bez DPH)
GstarCAD Standard, Rental (12M) lokálná licencia, prenájom na 1 rok nedostupné 295,00 €
GstarCAD Standard, RentalRenewal (12M) lokálná licencia, prenájom na ďalší rok nedostupné 175,00 €
 
GSTARCAD PROFESSIONAL
2D/3D CAD, alternatíva za "plný" AutoCAD, multijazyková verzia (CZ, EN, DE, ...)
so Subscription
(bez DPH)
bez Subscription
(bez DPH)
GstarCAD Professional, Rental (12M) lokálná licencia, prenájom na 1 rok nedostupné 395,00 €
GstarCAD Professional, RentalRenewal (12M) lokálná licencia, prenájom na ďalší rok nedostupné 235,00 €
 
GSTARCAD STANDARD SUBSCRIPTION AUTORENEWAL 365
automaticky obnovovaná abonentná služba - predplatné aktualizácií a technickej podpory
prvý rok
(bez DPH)
ďalšie roky
(bez DPH)
GstarCAD Standard Subscription AutoRenewal 365, SLM paušálny poplatok k lokálnej licencii 0,00 € 145,00 €
GstarCAD Standard Subscription AutoRenewal 365, NLM paušálny poplatok k sieťovej licencii 0,00 € 175,00 €
GstarCAD Standard Subscription AutoRenewal 365, Server paušálny poplatok k licenčnému serveru 0,00 € 25,00 €
permanentná licencia, časovo neobmedzená licencia, doživotná licencia
GSTARCAD PROFESSIONAL SUBSCRIPTION AUTORENEWAL 365
automaticky obnovovaná abonentná služba - predplatné aktualizácií a technickej podpory
prvý rok
(bez DPH)
ďalšie roky
(bez DPH)
GstarCAD Professional Subscription AutoRenewal 365, SLM paušálny poplatok k lokálnej licencii 0,00 € 195,00 €
GstarCAD Professional Subscription AutoRenewal 365, NLM paušálny poplatok k sieťovej licencii 0,00 € 235,00 €
GstarCAD Professional Subscription AutoRenewal 365, Server paušálny poplatok k licenčnému serveru 0,00 € 25,00 €

Abonentná služba GstarCAD Subscription AutoRenewal 365 je forma predplatného, ktorá zabezpečuje prístup k budúcim aktualizáciám (Upgradom) a Online technickej podpore bez dodatočných nákladov za jeden paušálny poplatok ročne, navyše na prvý rok zadarmo (zľava 100%). 
Abonentnú službu je možné objednať len spolu s novou licenciou alebo spolu s upgradom na najnovšiu verziu. Službu nie je možné objednať samostatne. Obnova abonentnej služby na ďalšie obdobie sa neobjednáva. Služba sa obnovuje každoročne automaticky, vždy k výročnému dňu, a to až do jej ukončenia výpoveďou služby. Službu nie je možné faktúrovať na obdobie kratšie ako 12 mesiacov.Ak nie je dohodnuté inak, je služba štandardne bez viazanosti (prípadná viazanosť musí byť  dohodnutá písomne), tzn. že ju možno vypovedať v ktoromkoľvek roku, avšak vždy najneskôr 30 dní pred začiatkom ďalšieho fakturačného obdobia. V prípade viazanosti je možné službu vypovedať s účinnosťou najskôr k poslednému dňu viazanosti. Výročným dňom je prvý kalendárny deň mesiaca nasledujúcom po dátume, kedy bola zakúpená nová licencia alebo upgrade. Dátum (aktuálne predplatné obdobie) je uvedený na faktúre k novej licencii alebo upgradu, ako aj na každej výročnej faktúre. V prípade ukončenia služby zostáva užívateľovi program vo verzii, ktorú získal v rámci abonentnej služby ako poslednú.Ďalšie informácie: Všeobecné obchodné podmienky
GSTARCAD STANDARD UPGRADE, SLM
jednorazová aktualizácia lokálnej licencie na najnovšiu verziu
so Subscription
(bez DPH)
bez Subscription
(bez DPH)
GstarCAD 2020 Standard, SLM, FOC Upgrade bezplatný upgrade (v rámci Subscription) 0,00 € nedostupné
GstarCAD 2020 Standard, SLM, Upgrade 1 upgrade o 1 verziu (z 2019) 245,00 € 295,00 €
GstarCAD 2020 Standard, SLM, Upgrade 2 upgrade o 2 verzie (z 2018) 345,00 € 395,00 €
GstarCAD 2020 Standard, SLM, Upgrade 3+ upgrade o 3 a viac verzií (z 2017 a staršej) 445,00 € 495,00 €
aktualizácia licencie, upgrade licencie, bezplatný upgrade
GSTARCAD PROFESSIONAL UPGRADE, SLM
jednorazová aktualizácia lokálnej licencie na najnovšiu verziu
so Subscription
(bez DPH)
bez Subscription
(bez DPH)
GstarCAD 2020 Professional, SLM, FOC Upgrade bezplatný upgrade (v rámci Subscription) 0,00 € nedostupné
GstarCAD 2020 Professional, SLM, Upgrade 1 upgrade o 1 verziu (z 2019) 320,00 € 395,00 €
GstarCAD 2020 Professional, SLM, Upgrade 2 upgrade o 2 verzie (z 2018) 450,00 € 525,00 €
GstarCAD 2020 Professional, SLM, Upgrade 3+ upgrade o 3 a viac verzií (z 2017 a staršej) 620,00 € 695,00 €

FOC Upgrade je aktualizácia pre užívateľov s abonentnou službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365, bez dodatočného spoplatnenia (FOC = Free Of Charge - bez poplatku). 
Upgrade 1, Upgrade 2 a Upgrade 3+ sú komerčné (spoplatnené) aktualizácie. U žiadnej z aktualizácií sa nejedná o rozšírenie počtu licencií, ale o náhradu (výmenu) staršej verzie za novšiu.Znížené ceny komerčných upgradov "so Subscription" platia pre zákazníkov, ktorí si spolu s komerčným upgradom objednávajú zároveň aj abonentnú službu GstarCAD Subscription AutoRenewal 365, ktorá je formou predplatného, a ktorá zabezpečuje prístup k budúcim aktualizáciám (Upgradom) a Online technickej podpore bez dodatočných nákladov za jeden paušálny poplatok ročne, navyše na prvý rok zadarmo (zľava 100%).Ďalšie informácie: Všeobecné obchodné podmienky
GSTARCAD STANDARD UPGRADE, NLM
jednorazová aktualizácia sieťovej licencie na najnovšiu verziu
so Subscription
(bez DPH)
bez Subscription
(bez DPH)
GstarCAD 2020 Standard, NLM, FOC Upgrade bezplatný upgrade (v rámci Subscription) 0,00 € nedostupné
GstarCAD 2020 Standard, NLM, Upgrade 1 upgrade o 1 verziu (z 2019) 305,00 € 355,00 €
GstarCAD 2020 Standard, NLM, Upgrade 2 upgrade o 2 verzie (z 2018) 425,00 € 475,00 €
GstarCAD 2020 Standard, NLM, Upgrade 3+ upgrade o 3 a viac verzií (z 2017 a staršej) 545,00 € 595,00 €
GstarCAD Standard Upgrade, Server doplnok k upgradu sieťových licencií 0,00 € 25,00 €
aktualizácia licencie, upgrade licencie, bezplatný upgrade
GSTARCAD PROFESSIONAL UPGRADE, NLM
jednorazová aktualizácia sieťovej licencie na najnovšiu verziu
so Subscription
(bez DPH)
bez Subscription
(bez DPH)
GstarCAD 2020 Professional, NLM, FOC Upgrade bezplatný upgrade (v rámci Subscription) 0,00 € nedostupné
GstarCAD 2020 Professional, NLM, Upgrade 1 upgrade o 1 verziu (z 2019) 400,00 € 475,00 €
GstarCAD 2020 Professional, NLM, Upgrade 2 upgrade o 2 verzie (z 2018) 550,00 € 625,00 €
GstarCAD 2020 Professional, NLM, Upgrade 3+ upgrade o 3 a viac verzií (z 2017 a staršej) 750,00 € 825,00 €
GstarCAD Professional Upgrade, Server doplnok k upgradu sieťových licencií 0,00 € 25,00 €

FOC Upgrade je aktualizácia pre užívateľov s abonentnou službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365, bez dodatočného spoplatnenia (FOC = Free Of Charge - bez poplatku). 
Upgrade 1, Upgrade 2 a Upgrade 3+ sú komerčné (spoplatnené) aktualizácie. U žiadnej z aktualizácií sa nejedná o rozšírenie počtu licencií, ale o náhradu (výmenu) staršej verzie za novšiu.Neoddeliteľnou súčasťou komerčných upgradov sieťových licencií je GstarCAD Upgrade, Server (aktualizácia licenčného servera). Jeden licenčný server môže spravovať ľubovoľné množstvo sieťových licencií rovnakého produktu v spoločnej sieti. Max. počet licenčných serverov nesmie presiahnuť počet zakúpených sieťových licencií.Znížené ceny komerčných upgradov "so Subscription" platia pre zákazníkov, ktorí si spolu s komerčným upgradom objednávajú zároveň aj abonentnú službu GstarCAD Subscription AutoRenewal 365, ktorá je formou predplatného, a ktorá zabezpečuje prístup k budúcim aktualizáciám (Upgradom) a Online technickej podpore bez dodatočných nákladov za jeden paušálny poplatok ročne, navyše na prvý rok zadarmo (zľava 100%).

 

 

 

 

Ďalšie informácie: Všeobecné obchodné podmienky

GSTARCAD CROSS-GRADE SLM / NLM
zmena v rámci aktuálnej verzie so Subscription (lokálna / sieťová)
so Subscription
(bez DPH)
bez Subscription
(bez DPH)
GstarCAD Standard, X-grade zo SLM na NLM zmena z lokálnej na sieťovú licenciu 120,00 € nedostupné
GstarCAD Standard, X-grade z NLM na SLM zmena zo sieťovej na lokálnu licenciu 25,00 € nedostupné
GstarCAD Professional, X-grade zo SLM na NLM zmena z lokálnej na sieťovú licenciu 150,00 € nedostupné
GstarCAD Professional, X-grade z NLM na SLM zmena zo sieťovej na lokálnu licenciu 25,00 € nedostupné
lokálna licencia, sieťová licencia
GSTARCAD NETWORK LICENSE MANAGER, X-GRADE
doplnok k prechodu na sieťové licencie
so Subscription
(bez DPH)
bez Subscription
(bez DPH)
GstarCAD Standard Network License Manager správca sieťových licencií (licenčný server) 75,00 € nedostupné
GstarCAD Professional Network License Manager správca sieťových licencií (licenčný server) 75,00 € nedostupné

Neoddeliteľnou súčasťou pri prechode na sieťové licencie je GstarCAD Network License Manager (licenčný server). 
Jeden licenčný server môže spravovať ľubovoľné množstvo sieťových licencií rovnakého produktu v spoločnej sieti. Max. počet licenčných serverov nesmie presiahnuť počet sieťových licencií.Cross-grade (zmenu) je možné objednať len pri licenciách, ktoré sú v aktuálnych verziách a s platnou abonentnou službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365.
GSTARCAD CROSS-GRADE STD / PRO
zmena v rámci aktuálnej verzie so Subscription (Standard / Professional)
so Subscription
(bez DPH)
bez Subscription
(bez DPH)
GstarCAD Professional, X-grade from Standard, SLM zmena lokálnej verzie Standard na Professional 200,00 € nedostupné
GstarCAD Standard, X-grade from Professional, SLM zmena lokálnej verzie Professional na Standard 25,00 € nedostupné
GstarCAD Professional, X-grade from Standard, NLM zmena sieťovej verzie Standard na Professional 230,00 € nedostupné
GstarCAD Standard, X-grade from Professional, NLM zmena sieťovej verzie Professional na Standard 25,00 € nedostupné

Cross-grade (zmenu) je možné objednať len pri licenciách, ktoré sú v aktuálnych verziách a s platnou abonentnou službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365.
GSTARCAD PDF TO DXF
príplatkový modul pre konverziu vektorových výkresov PDF do formátu DXF / DWG
k aktuálnej verzii
(bez DPH)
ku staršej verzii
(bez DPH)
GstarCAD PDF to DXF Converter, SLM lokálny modul k lokálnej licencii 175,00 € nedostupné
GstarCAD PDF to DXF Converter, NLM sieťový modul k sieťovej licencii 245,00 € nedostupné
GstarCAD PDF to DXF Converter, XLM sieťový modul k lokálnej licencii 275,00 € nedostupné

Predpokladom pre aktiváciu modulu je lokálna alebo sieťová licencia GstarCAD Standard alebo GstarCAD Professional v aktuálnej verzii.
TOP